Rename FIO_TYPE_BD to FIO_TYPE_BLOCK
[fio.git] / file.h
diff --git a/file.h b/file.h
index 6f34dd5c3d315608778f638e6be45ef7f4726cd1..ac00ff877997531f2879fcc9e4dbe167f2da7634 100644 (file)
--- a/file.h
+++ b/file.h
@@ -15,7 +15,7 @@
  */
 enum fio_filetype {
        FIO_TYPE_FILE = 1,              /* plain file */
-       FIO_TYPE_BD,                    /* block device */
+       FIO_TYPE_BLOCK,                 /* block device */
        FIO_TYPE_CHAR,                  /* character device */
        FIO_TYPE_PIPE,                  /* pipe */
 };