Fio 1.28
[fio.git] / stat.c
CommitLineData
3c39a379
JA
1#include <stdio.h>
2#include <string.h>
3#include <sys/time.h>
4#include <sys/types.h>
5c4e1dbc 5#include <sys/stat.h>
3c39a379
JA
6#include <dirent.h>
7#include <libgen.h>
8#include <math.h>
9
10#include "fio.h"
7c9b1bce 11#include "diskutil.h"
3c39a379 12
3c39a379
JA
13void update_rusage_stat(struct thread_data *td)
14{
756867bd 15 struct thread_stat *ts = &td->ts;
3c39a379 16
079ad09b
JA
17 getrusage(RUSAGE_SELF, &ts->ru_end);
18
5ec10eaa
JA
19 ts->usr_time += mtime_since(&ts->ru_start.ru_utime,
20 &ts->ru_end.ru_utime);
21 ts->sys_time += mtime_since(&ts->ru_start.ru_stime,
22 &ts->ru_end.ru_stime);
23 ts->ctx += ts->ru_end.ru_nvcsw + ts->ru_end.ru_nivcsw
24 - (ts->ru_start.ru_nvcsw + ts->ru_start.ru_nivcsw);
e7823a94
JA
25 ts->minf += ts->ru_end.ru_minflt - ts->ru_start.ru_minflt;
26 ts->majf += ts->ru_end.ru_majflt - ts->ru_start.ru_majflt;
5ec10eaa 27
079ad09b 28 memcpy(&ts->ru_start, &ts->ru_end, sizeof(ts->ru_end));
3c39a379
JA
29}
30
31static int calc_lat(struct io_stat *is, unsigned long *min, unsigned long *max,
32 double *mean, double *dev)
33{
68704084 34 double n = is->samples;
3c39a379
JA
35
36 if (is->samples == 0)
37 return 0;
38
39 *min = is->min_val;
40 *max = is->max_val;
41
42 n = (double) is->samples;
68704084 43 *mean = is->mean;
e6d276f2 44
68704084
JA
45 if (n > 1.0)
46 *dev = sqrt(is->S / (n - 1.0));
ef9c5c40 47 else
4b43f54e 48 *dev = 0;
ef9c5c40 49
3c39a379
JA
50 return 1;
51}
52
53static void show_group_stats(struct group_run_stats *rs, int id)
54{
dbe1125e
JA
55 char *p1, *p2, *p3, *p4;
56 const char *ddir_str[] = { " READ", " WRITE" };
57 int i;
58
6d86144d 59 log_info("\nRun status group %d (all jobs):\n", id);
3c39a379 60
dbe1125e
JA
61 for (i = 0; i <= DDIR_WRITE; i++) {
62 if (!rs->max_run[i])
63 continue;
64
8879fd15
JA
65 p1 = num2str(rs->io_kb[i], 6, 1024, 1);
66 p2 = num2str(rs->agg[i], 6, 1024, 1);
67 p3 = num2str(rs->min_bw[i], 6, 1024, 1);
68 p4 = num2str(rs->max_bw[i], 6, 1024, 1);
dbe1125e 69
5ec10eaa
JA
70 log_info("%s: io=%siB, aggrb=%siB/s, minb=%siB/s, maxb=%siB/s,"
71 " mint=%llumsec, maxt=%llumsec\n", ddir_str[i], p1, p2,
72 p3, p4, rs->min_run[i],
73 rs->max_run[i]);
dbe1125e
JA
74
75 free(p1);
76 free(p2);
77 free(p3);
78 free(p4);
79 }
3c39a379
JA
80}
81
b3605062
JA
82#define ts_total_io_u(ts) \
83 ((ts)->total_io_u[0] + (ts)->total_io_u[1])
84
838bc709
JA
85static void stat_calc_dist(unsigned int *map, unsigned long total,
86 double *io_u_dist)
2270890c
JA
87{
88 int i;
89
90 /*
91 * Do depth distribution calculations
92 */
93 for (i = 0; i < FIO_IO_U_MAP_NR; i++) {
838bc709
JA
94 if (total) {
95 io_u_dist[i] = (double) map[i] / (double) total;
96 io_u_dist[i] *= 100.0;
97 if (io_u_dist[i] < 0.1 && map[i])
98 io_u_dist[i] = 0.1;
99 } else
100 io_u_dist[i] = 0.0;
2270890c
JA
101 }
102}
103
04a0feae
JA
104static void stat_calc_lat(struct thread_stat *ts, double *dst,
105 unsigned int *src, int nr)
2270890c 106{
838bc709 107 unsigned long total = ts_total_io_u(ts);
2270890c
JA
108 int i;
109
110 /*
111 * Do latency distribution calculations
112 */
04a0feae 113 for (i = 0; i < nr; i++) {
838bc709
JA
114 if (total) {
115 dst[i] = (double) src[i] / (double) total;
116 dst[i] *= 100.0;
117 if (dst[i] < 0.01 && src[i])
118 dst[i] = 0.01;
119 } else
120 dst[i] = 0.0;
2270890c
JA
121 }
122}
123
04a0feae
JA
124static void stat_calc_lat_u(struct thread_stat *ts, double *io_u_lat)
125{
126 stat_calc_lat(ts, io_u_lat, ts->io_u_lat_u, FIO_IO_U_LAT_U_NR);
127}
128
129static void stat_calc_lat_m(struct thread_stat *ts, double *io_u_lat)
130{
131 stat_calc_lat(ts, io_u_lat, ts->io_u_lat_m, FIO_IO_U_LAT_M_NR);
132}
133
ea2accc5
JA
134static int usec_to_msec(unsigned long *min, unsigned long *max, double *mean,
135 double *dev)
136{
137 if (*min > 1000 && *max > 1000 && *mean > 1000.0 && *dev > 1000.0) {
138 *min /= 1000;
139 *max /= 1000;
140 *mean /= 1000.0;
141 *dev /= 1000.0;
142 return 0;
143 }
144
145 return 1;
146}
147
756867bd 148static void show_ddir_status(struct group_run_stats *rs, struct thread_stat *ts,
3c39a379
JA
149 int ddir)
150{
3c9b60c1 151 const char *ddir_str[] = { "read ", "write" };
8879fd15 152 unsigned long min, max, runt;
b3605062 153 unsigned long long bw, iops;
3c39a379 154 double mean, dev;
b3605062 155 char *io_p, *bw_p, *iops_p;
3c39a379 156
756867bd 157 if (!ts->runtime[ddir])
3c39a379
JA
158 return;
159
8879fd15
JA
160 runt = ts->runtime[ddir];
161
162 bw = (1000 * ts->io_bytes[ddir]) / runt;
163 io_p = num2str(ts->io_bytes[ddir] >> 10, 6, 1024, 1);
164 bw_p = num2str(bw >> 10, 6, 1024, 1);
165
166 iops = (1000 * ts->total_io_u[ddir]) / runt;
b3605062 167 iops_p = num2str(iops, 6, 1, 0);
dbe1125e 168
5ec10eaa
JA
169 log_info(" %s: io=%siB, bw=%siB/s, iops=%s, runt=%6lumsec\n",
170 ddir_str[ddir], io_p, bw_p, iops_p,
171 ts->runtime[ddir]);
dbe1125e
JA
172
173 free(io_p);
174 free(bw_p);
b3605062 175 free(iops_p);
3c39a379 176
d85f5118
JA
177 if (calc_lat(&ts->slat_stat[ddir], &min, &max, &mean, &dev)) {
178 const char *base = "(usec)";
d9309cb1 179 char *minp, *maxp;
d85f5118 180
ea2accc5 181 if (!usec_to_msec(&min, &max, &mean, &dev))
d85f5118 182 base = "(msec)";
ea2accc5 183
d9309cb1
JA
184 minp = num2str(min, 6, 1, 0);
185 maxp = num2str(max, 6, 1, 0);
186
5ec10eaa
JA
187 log_info(" slat %s: min=%s, max=%s, avg=%5.02f,"
188 " stdev=%5.02f\n", base, minp, maxp, mean, dev);
d9309cb1
JA
189
190 free(minp);
191 free(maxp);
d85f5118
JA
192 }
193 if (calc_lat(&ts->clat_stat[ddir], &min, &max, &mean, &dev)) {
194 const char *base = "(usec)";
d9309cb1 195 char *minp, *maxp;
d85f5118 196
ea2accc5
JA
197 if (!usec_to_msec(&min, &max, &mean, &dev))
198 base = "(msec)";
199
d9309cb1
JA
200 minp = num2str(min, 6, 1, 0);
201 maxp = num2str(max, 6, 1, 0);
5ec10eaa
JA
202
203 log_info(" clat %s: min=%s, max=%s, avg=%5.02f,"
204 " stdev=%5.02f\n", base, minp, maxp, mean, dev);
d9309cb1
JA
205
206 free(minp);
207 free(maxp);
d85f5118 208 }
079ad09b 209 if (calc_lat(&ts->bw_stat[ddir], &min, &max, &mean, &dev)) {
3c39a379
JA
210 double p_of_agg;
211
212 p_of_agg = mean * 100 / (double) rs->agg[ddir];
5ec10eaa
JA
213 log_info(" bw (KiB/s) : min=%5lu, max=%5lu, per=%3.2f%%,"
214 " avg=%5.02f, stdev=%5.02f\n", min, max, p_of_agg,
215 mean, dev);
3c39a379
JA
216 }
217}
218
04a0feae
JA
219static void show_lat(double *io_u_lat, int nr, const char **ranges,
220 const char *msg)
221{
222 int new_line = 1, i, line = 0;
223
224 for (i = 0; i < nr; i++) {
225 if (io_u_lat[i] <= 0.0)
226 continue;
227 if (new_line) {
4539ed73
JA
228 if (line)
229 log_info("\n");
04a0feae
JA
230 log_info(" lat (%s): ", msg);
231 new_line = 0;
232 line = 0;
233 }
234 if (line)
235 log_info(", ");
236 log_info("%s%3.2f%%", ranges[i], io_u_lat[i]);
237 line++;
238 if (line == 5)
239 new_line = 1;
240 }
04a0feae
JA
241}
242
243static void show_lat_u(double *io_u_lat_u)
244{
245 const char *ranges[] = { "2=", "4=", "10=", "20=", "50=", "100=",
246 "250=", "500=", "750=", "1000=", };
247
248 show_lat(io_u_lat_u, FIO_IO_U_LAT_U_NR, ranges, "usec");
249}
250
251static void show_lat_m(double *io_u_lat_m)
252{
253 const char *ranges[] = { "2=", "4=", "10=", "20=", "50=", "100=",
254 "250=", "500=", "750=", "1000=", "2000=",
255 ">=2000=", };
256
257 show_lat(io_u_lat_m, FIO_IO_U_LAT_M_NR, ranges, "msec");
258}
259
260static void show_latencies(double *io_u_lat_u, double *io_u_lat_m)
261{
262 show_lat_u(io_u_lat_u);
4539ed73 263 log_info("\n");
04a0feae
JA
264 show_lat_m(io_u_lat_m);
265 log_info("\n");
266}
267
756867bd 268static void show_thread_status(struct thread_stat *ts,
3c39a379
JA
269 struct group_run_stats *rs)
270{
271 double usr_cpu, sys_cpu;
69008999 272 unsigned long runtime;
71619dc2 273 double io_u_dist[FIO_IO_U_MAP_NR];
04a0feae
JA
274 double io_u_lat_u[FIO_IO_U_LAT_U_NR];
275 double io_u_lat_m[FIO_IO_U_LAT_M_NR];
3c39a379 276
b4c5e1ac
JA
277 if (!(ts->io_bytes[0] + ts->io_bytes[1]) &&
278 !(ts->total_io_u[0] + ts->total_io_u[1]))
3c39a379
JA
279 return;
280
5ec10eaa
JA
281 if (!ts->error) {
282 log_info("%s: (groupid=%d, jobs=%d): err=%2d: pid=%d\n",
283 ts->name, ts->groupid, ts->members,
5921e80c 284 ts->error, (int) ts->pid);
5ec10eaa
JA
285 } else {
286 log_info("%s: (groupid=%d, jobs=%d): err=%2d (%s): pid=%d\n",
287 ts->name, ts->groupid, ts->members,
5921e80c 288 ts->error, ts->verror, (int) ts->pid);
5ec10eaa 289 }
3c39a379 290
7bdce1bd 291 if (ts->description)
6d86144d 292 log_info(" Description : [%s]\n", ts->description);
7bdce1bd 293
756867bd
JA
294 if (ts->io_bytes[DDIR_READ])
295 show_ddir_status(rs, ts, DDIR_READ);
296 if (ts->io_bytes[DDIR_WRITE])
297 show_ddir_status(rs, ts, DDIR_WRITE);
3c39a379 298
756867bd 299 runtime = ts->total_run_time;
69008999 300 if (runtime) {
1e97cce9 301 double runt = (double) runtime;
3c39a379 302
756867bd
JA
303 usr_cpu = (double) ts->usr_time * 100 / runt;
304 sys_cpu = (double) ts->sys_time * 100 / runt;
3c39a379
JA
305 } else {
306 usr_cpu = 0;
307 sys_cpu = 0;
308 }
309
5ec10eaa
JA
310 log_info(" cpu : usr=%3.2f%%, sys=%3.2f%%, ctx=%lu, majf=%lu,"
311 " minf=%lu\n", usr_cpu, sys_cpu, ts->ctx, ts->majf, ts->minf);
71619dc2 312
838bc709 313 stat_calc_dist(ts->io_u_map, ts_total_io_u(ts), io_u_dist);
5ec10eaa
JA
314 log_info(" IO depths : 1=%3.1f%%, 2=%3.1f%%, 4=%3.1f%%, 8=%3.1f%%,"
315 " 16=%3.1f%%, 32=%3.1f%%, >=64=%3.1f%%\n", io_u_dist[0],
316 io_u_dist[1], io_u_dist[2],
317 io_u_dist[3], io_u_dist[4],
318 io_u_dist[5], io_u_dist[6]);
838bc709
JA
319
320 stat_calc_dist(ts->io_u_submit, ts->total_submit, io_u_dist);
321 log_info(" submit : 0=%3.1f%%, 4=%3.1f%%, 8=%3.1f%%, 16=%3.1f%%,"
322 " 32=%3.1f%%, 64=%3.1f%%, >=64=%3.1f%%\n", io_u_dist[0],
323 io_u_dist[1], io_u_dist[2],
324 io_u_dist[3], io_u_dist[4],
325 io_u_dist[5], io_u_dist[6]);
326 stat_calc_dist(ts->io_u_complete, ts->total_complete, io_u_dist);
327 log_info(" complete : 0=%3.1f%%, 4=%3.1f%%, 8=%3.1f%%, 16=%3.1f%%,"
328 " 32=%3.1f%%, 64=%3.1f%%, >=64=%3.1f%%\n", io_u_dist[0],
329 io_u_dist[1], io_u_dist[2],
330 io_u_dist[3], io_u_dist[4],
331 io_u_dist[5], io_u_dist[6]);
5ec10eaa
JA
332 log_info(" issued r/w: total=%lu/%lu, short=%lu/%lu\n",
333 ts->total_io_u[0], ts->total_io_u[1],
334 ts->short_io_u[0], ts->short_io_u[1]);
838bc709
JA
335 stat_calc_lat_u(ts, io_u_lat_u);
336 stat_calc_lat_m(ts, io_u_lat_m);
04a0feae 337 show_latencies(io_u_lat_u, io_u_lat_m);
3c39a379
JA
338}
339
756867bd 340static void show_ddir_status_terse(struct thread_stat *ts,
c6ae0a5b
JA
341 struct group_run_stats *rs, int ddir)
342{
343 unsigned long min, max;
344 unsigned long long bw;
345 double mean, dev;
346
347 bw = 0;
756867bd
JA
348 if (ts->runtime[ddir])
349 bw = ts->io_bytes[ddir] / ts->runtime[ddir];
c6ae0a5b 350
5ec10eaa
JA
351 log_info(";%llu;%llu;%lu", ts->io_bytes[ddir] >> 10, bw,
352 ts->runtime[ddir]);
c6ae0a5b 353
079ad09b 354 if (calc_lat(&ts->slat_stat[ddir], &min, &max, &mean, &dev))
6d86144d 355 log_info(";%lu;%lu;%f;%f", min, max, mean, dev);
c6ae0a5b 356 else
6d86144d 357 log_info(";%lu;%lu;%f;%f", 0UL, 0UL, 0.0, 0.0);
c6ae0a5b 358
079ad09b 359 if (calc_lat(&ts->clat_stat[ddir], &min, &max, &mean, &dev))
6d86144d 360 log_info(";%lu;%lu;%f;%f", min, max, mean, dev);
c6ae0a5b 361 else
6d86144d 362 log_info(";%lu;%lu;%f;%f", 0UL, 0UL, 0.0, 0.0);
c6ae0a5b 363
079ad09b 364 if (calc_lat(&ts->bw_stat[ddir], &min, &max, &mean, &dev)) {
c6ae0a5b
JA
365 double p_of_agg;
366
367 p_of_agg = mean * 100 / (double) rs->agg[ddir];
6d86144d 368 log_info(";%lu;%lu;%f%%;%f;%f", min, max, p_of_agg, mean, dev);
c6ae0a5b 369 } else
6d86144d 370 log_info(";%lu;%lu;%f%%;%f;%f", 0UL, 0UL, 0.0, 0.0, 0.0);
c6ae0a5b
JA
371}
372
373
756867bd 374static void show_thread_status_terse(struct thread_stat *ts,
c6ae0a5b
JA
375 struct group_run_stats *rs)
376{
2270890c 377 double io_u_dist[FIO_IO_U_MAP_NR];
04a0feae
JA
378 double io_u_lat_u[FIO_IO_U_LAT_U_NR];
379 double io_u_lat_m[FIO_IO_U_LAT_M_NR];
c6ae0a5b 380 double usr_cpu, sys_cpu;
04a0feae 381 int i;
c6ae0a5b 382
6d86144d 383 log_info("%s;%d;%d", ts->name, ts->groupid, ts->error);
c6ae0a5b 384
756867bd
JA
385 show_ddir_status_terse(ts, rs, 0);
386 show_ddir_status_terse(ts, rs, 1);
c6ae0a5b 387
756867bd
JA
388 if (ts->total_run_time) {
389 double runt = (double) ts->total_run_time;
c6ae0a5b 390
756867bd
JA
391 usr_cpu = (double) ts->usr_time * 100 / runt;
392 sys_cpu = (double) ts->sys_time * 100 / runt;
c6ae0a5b
JA
393 } else {
394 usr_cpu = 0;
395 sys_cpu = 0;
396 }
397
5ec10eaa
JA
398 log_info(";%f%%;%f%%;%lu;%lu;%lu", usr_cpu, sys_cpu, ts->ctx, ts->majf,
399 ts->minf);
2270890c 400
838bc709 401 stat_calc_dist(ts->io_u_map, ts_total_io_u(ts), io_u_dist);
04a0feae
JA
402 stat_calc_lat_u(ts, io_u_lat_u);
403 stat_calc_lat_m(ts, io_u_lat_m);
2270890c 404
5ec10eaa
JA
405 log_info(";%3.1f%%;%3.1f%%;%3.1f%%;%3.1f%%;%3.1f%%;%3.1f%%;%3.1f%%",
406 io_u_dist[0], io_u_dist[1], io_u_dist[2], io_u_dist[3],
407 io_u_dist[4], io_u_dist[5], io_u_dist[6]);
2270890c 408
04a0feae
JA
409 for (i = 0; i < FIO_IO_U_LAT_U_NR; i++)
410 log_info(";%3.2f%%", io_u_lat_u[i]);
411 for (i = 0; i < FIO_IO_U_LAT_M_NR; i++)
412 log_info(";%3.2f%%", io_u_lat_m[i]);
413 log_info("\n");
2270890c
JA
414
415 if (ts->description)
6d86144d 416 log_info(";%s", ts->description);
2270890c 417
6d86144d 418 log_info("\n");
756867bd
JA
419}
420
197574e4 421static void sum_stat(struct io_stat *dst, struct io_stat *src, int nr)
756867bd
JA
422{
423 double mean, S;
424
425 dst->min_val = min(dst->min_val, src->min_val);
426 dst->max_val = max(dst->max_val, src->max_val);
427 dst->samples += src->samples;
428
429 /*
430 * Needs a new method for calculating stddev, we cannot just
431 * average them we do below for nr > 1
432 */
433 if (nr == 1) {
434 mean = src->mean;
435 S = src->S;
436 } else {
5ec10eaa
JA
437 mean = ((src->mean * (double) (nr - 1))
438 + dst->mean) / ((double) nr);
c39cced6 439 S = ((src->S * (double) (nr - 1)) + dst->S) / ((double) nr);
756867bd
JA
440 }
441
442 dst->mean = mean;
443 dst->S = S;
444}
445
3c39a379
JA
446void show_run_stats(void)
447{
448 struct group_run_stats *runstats, *rs;
449 struct thread_data *td;
756867bd 450 struct thread_stat *threadstats, *ts;
197574e4 451 int i, j, k, l, nr_ts, last_ts, idx;
3c39a379
JA
452
453 runstats = malloc(sizeof(struct group_run_stats) * (groupid + 1));
454
455 for (i = 0; i < groupid + 1; i++) {
456 rs = &runstats[i];
457
458 memset(rs, 0, sizeof(*rs));
459 rs->min_bw[0] = rs->min_run[0] = ~0UL;
460 rs->min_bw[1] = rs->min_run[1] = ~0UL;
461 }
462
756867bd
JA
463 /*
464 * find out how many threads stats we need. if group reporting isn't
465 * enabled, it's one-per-td.
466 */
467 nr_ts = 0;
468 last_ts = -1;
469 for_each_td(td, i) {
2dc1bbeb 470 if (!td->o.group_reporting) {
756867bd
JA
471 nr_ts++;
472 continue;
473 }
474 if (last_ts == td->groupid)
475 continue;
476
477 last_ts = td->groupid;
478 nr_ts++;
479 }
480
481 threadstats = malloc(nr_ts * sizeof(struct thread_stat));
482
483 for (i = 0; i < nr_ts; i++) {
484 ts = &threadstats[i];
485
486 memset(ts, 0, sizeof(*ts));
de64df05 487 for (j = 0; j <= DDIR_WRITE; j++) {
197574e4
JA
488 ts->clat_stat[j].min_val = -1UL;
489 ts->slat_stat[j].min_val = -1UL;
490 ts->bw_stat[j].min_val = -1UL;
491 }
7abd0e3a 492 ts->groupid = -1;
756867bd
JA
493 }
494
495 j = 0;
496 last_ts = -1;
197574e4 497 idx = 0;
34572e28 498 for_each_td(td, i) {
2dc1bbeb
JA
499 if (idx && (!td->o.group_reporting ||
500 (td->o.group_reporting && last_ts != td->groupid))) {
7abd0e3a
JA
501 idx = 0;
502 j++;
503 }
504
505 last_ts = td->groupid;
506
756867bd
JA
507 ts = &threadstats[j];
508
197574e4 509 idx++;
6586ee89 510 ts->members++;
756867bd 511
7abd0e3a 512 if (ts->groupid == -1) {
2dc84ba7
JA
513 /*
514 * These are per-group shared already
515 */
2dc1bbeb
JA
516 ts->name = td->o.name;
517 ts->description = td->o.description;
756867bd 518 ts->groupid = td->groupid;
2dc84ba7
JA
519
520 /*
521 * first pid in group, not very useful...
522 */
756867bd 523 ts->pid = td->pid;
2dc84ba7
JA
524 }
525
526 if (td->error && !ts->error) {
527 ts->error = td->error;
756867bd
JA
528 ts->verror = td->verror;
529 }
530
de64df05 531 for (l = 0; l <= DDIR_WRITE; l++) {
197574e4
JA
532 sum_stat(&ts->clat_stat[l], &td->ts.clat_stat[l], idx);
533 sum_stat(&ts->slat_stat[l], &td->ts.slat_stat[l], idx);
534 sum_stat(&ts->bw_stat[l], &td->ts.bw_stat[l], idx);
756867bd 535
197574e4
JA
536 ts->stat_io_bytes[l] += td->ts.stat_io_bytes[l];
537 ts->io_bytes[l] += td->ts.io_bytes[l];
538
539 if (ts->runtime[l] < td->ts.runtime[l])
540 ts->runtime[l] = td->ts.runtime[l];
541 }
756867bd
JA
542
543 ts->usr_time += td->ts.usr_time;
544 ts->sys_time += td->ts.sys_time;
545 ts->ctx += td->ts.ctx;
e7823a94
JA
546 ts->majf += td->ts.majf;
547 ts->minf += td->ts.minf;
756867bd
JA
548
549 for (k = 0; k < FIO_IO_U_MAP_NR; k++)
550 ts->io_u_map[k] += td->ts.io_u_map[k];
838bc709
JA
551 for (k = 0; k < FIO_IO_U_MAP_NR; k++)
552 ts->io_u_submit[k] += td->ts.io_u_submit[k];
553 for (k = 0; k < FIO_IO_U_MAP_NR; k++)
554 ts->io_u_complete[k] += td->ts.io_u_complete[k];
04a0feae
JA
555 for (k = 0; k < FIO_IO_U_LAT_U_NR; k++)
556 ts->io_u_lat_u[k] += td->ts.io_u_lat_u[k];
557 for (k = 0; k < FIO_IO_U_LAT_M_NR; k++)
558 ts->io_u_lat_m[k] += td->ts.io_u_lat_m[k];
559
756867bd 560
30061b97 561 for (k = 0; k <= DDIR_WRITE; k++) {
b3605062 562 ts->total_io_u[k] += td->ts.total_io_u[k];
30061b97
JA
563 ts->short_io_u[k] += td->ts.short_io_u[k];
564 }
756867bd
JA
565
566 ts->total_run_time += td->ts.total_run_time;
838bc709
JA
567 ts->total_submit += td->ts.total_submit;
568 ts->total_complete += td->ts.total_complete;
756867bd
JA
569 }
570
571 for (i = 0; i < nr_ts; i++) {
94370ac4 572 unsigned long long bw;
3c39a379 573
756867bd
JA
574 ts = &threadstats[i];
575 rs = &runstats[ts->groupid];
3c39a379 576
de64df05 577 for (j = 0; j <= DDIR_WRITE; j++) {
94370ac4
JA
578 if (!ts->runtime[j])
579 continue;
580 if (ts->runtime[j] < rs->min_run[j] || !rs->min_run[j])
581 rs->min_run[j] = ts->runtime[j];
582 if (ts->runtime[j] > rs->max_run[j])
583 rs->max_run[j] = ts->runtime[j];
584
585 bw = 0;
8879fd15
JA
586 if (ts->runtime[j]) {
587 unsigned long runt;
588
589 runt = ts->runtime[j] * 1024 / 1000;
590 bw = ts->io_bytes[j] / runt;
591 }
94370ac4
JA
592 if (bw < rs->min_bw[j])
593 rs->min_bw[j] = bw;
594 if (bw > rs->max_bw[j])
595 rs->max_bw[j] = bw;
596
597 rs->io_kb[j] += ts->io_bytes[j] >> 10;
598 }
3c39a379
JA
599 }
600
601 for (i = 0; i < groupid + 1; i++) {
8879fd15
JA
602 unsigned long max_run[2];
603
3c39a379 604 rs = &runstats[i];
8879fd15
JA
605 max_run[0] = rs->max_run[0] * 1024 / 1000;
606 max_run[1] = rs->max_run[1] * 1024 / 1000;
3c39a379
JA
607
608 if (rs->max_run[0])
8879fd15 609 rs->agg[0] = (rs->io_kb[0]*1024) / max_run[0];
3c39a379 610 if (rs->max_run[1])
8879fd15 611 rs->agg[1] = (rs->io_kb[1]*1024) / max_run[1];
3c39a379
JA
612 }
613
614 /*
615 * don't overwrite last signal output
616 */
c6ae0a5b
JA
617 if (!terse_output)
618 printf("\n");
3c39a379 619
756867bd
JA
620 for (i = 0; i < nr_ts; i++) {
621 ts = &threadstats[i];
622 rs = &runstats[ts->groupid];
3c39a379 623
c6ae0a5b 624 if (terse_output)
756867bd 625 show_thread_status_terse(ts, rs);
c6ae0a5b 626 else
756867bd 627 show_thread_status(ts, rs);
3c39a379
JA
628 }
629
c6ae0a5b
JA
630 if (!terse_output) {
631 for (i = 0; i < groupid + 1; i++)
632 show_group_stats(&runstats[i], i);
3c39a379 633
c6ae0a5b
JA
634 show_disk_util();
635 }
eecf272f
JA
636
637 free(runstats);
756867bd 638 free(threadstats);
3c39a379
JA
639}
640
68704084 641static inline void add_stat_sample(struct io_stat *is, unsigned long data)
3c39a379 642{
68704084 643 double val = data;
6660cc67 644 double delta;
68704084
JA
645
646 if (data > is->max_val)
647 is->max_val = data;
648 if (data < is->min_val)
649 is->min_val = data;
650
651 delta = val - is->mean;
ef11d737
JA
652 if (delta) {
653 is->mean += delta / (is->samples + 1.0);
654 is->S += delta * (val - is->mean);
655 }
3c39a379 656
3c39a379
JA
657 is->samples++;
658}
659
bb3884d8 660static void __add_log_sample(struct io_log *iolog, unsigned long val,
306ddc97
JA
661 enum fio_ddir ddir, unsigned int bs,
662 unsigned long time)
3c39a379 663{
306ddc97
JA
664 const int nr_samples = iolog->nr_samples;
665
3c39a379
JA
666 if (iolog->nr_samples == iolog->max_samples) {
667 int new_size = sizeof(struct io_sample) * iolog->max_samples*2;
668
669 iolog->log = realloc(iolog->log, new_size);
670 iolog->max_samples <<= 1;
671 }
672
306ddc97
JA
673 iolog->log[nr_samples].val = val;
674 iolog->log[nr_samples].time = time;
675 iolog->log[nr_samples].ddir = ddir;
676 iolog->log[nr_samples].bs = bs;
3c39a379
JA
677 iolog->nr_samples++;
678}
679
bb3884d8 680static void add_log_sample(struct thread_data *td, struct io_log *iolog,
306ddc97
JA
681 unsigned long val, enum fio_ddir ddir,
682 unsigned int bs)
bb3884d8 683{
306ddc97 684 __add_log_sample(iolog, val, ddir, bs, mtime_since_now(&td->epoch));
bb3884d8
JA
685}
686
306ddc97 687void add_agg_sample(unsigned long val, enum fio_ddir ddir, unsigned int bs)
bb3884d8
JA
688{
689 struct io_log *iolog = agg_io_log[ddir];
690
306ddc97 691 __add_log_sample(iolog, val, ddir, bs, mtime_since_genesis());
bb3884d8
JA
692}
693
1e97cce9 694void add_clat_sample(struct thread_data *td, enum fio_ddir ddir,
306ddc97 695 unsigned long usec, unsigned int bs)
3c39a379 696{
756867bd 697 struct thread_stat *ts = &td->ts;
079ad09b 698
d85f5118 699 add_stat_sample(&ts->clat_stat[ddir], usec);
3c39a379 700
079ad09b 701 if (ts->clat_log)
306ddc97 702 add_log_sample(td, ts->clat_log, usec, ddir, bs);
3c39a379
JA
703}
704
1e97cce9 705void add_slat_sample(struct thread_data *td, enum fio_ddir ddir,
306ddc97 706 unsigned long usec, unsigned int bs)
3c39a379 707{
756867bd 708 struct thread_stat *ts = &td->ts;
079ad09b 709
d85f5118 710 add_stat_sample(&ts->slat_stat[ddir], usec);
3c39a379 711
079ad09b 712 if (ts->slat_log)
306ddc97 713 add_log_sample(td, ts->slat_log, usec, ddir, bs);
3c39a379
JA
714}
715
306ddc97 716void add_bw_sample(struct thread_data *td, enum fio_ddir ddir, unsigned int bs,
1e97cce9 717 struct timeval *t)
3c39a379 718{
756867bd 719 struct thread_stat *ts = &td->ts;
079ad09b 720 unsigned long spent = mtime_since(&ts->stat_sample_time[ddir], t);
3c39a379
JA
721 unsigned long rate;
722
2dc1bbeb 723 if (spent < td->o.bw_avg_time)
3c39a379
JA
724 return;
725
8879fd15 726 rate = (td->this_io_bytes[ddir] - ts->stat_io_bytes[ddir]) * 1000 / spent / 1024;
079ad09b 727 add_stat_sample(&ts->bw_stat[ddir], rate);
3c39a379 728
079ad09b 729 if (ts->bw_log)
306ddc97 730 add_log_sample(td, ts->bw_log, rate, ddir, bs);
3c39a379 731
079ad09b
JA
732 fio_gettime(&ts->stat_sample_time[ddir], NULL);
733 ts->stat_io_bytes[ddir] = td->this_io_bytes[ddir];
3c39a379 734}