Merge branch 'master' of git://github.com/cvubrugier/fio
[fio.git] / engines / glusterfs_async.c
CommitLineData
cc47f094 1/*
2 * glusterfs engine
3 *
4 * IO engine using Glusterfs's gfapi async interface
5 *
6 */
7#include "gfapi.h"
88db2717 8#define NOT_YET 1
cc47f094 9struct fio_gf_iou {
10 struct io_u *io_u;
11 int io_complete;
12};
6fa14b99 13static ulong cb_count = 0, issued = 0;
cc47f094 14
15static struct io_u *fio_gf_event(struct thread_data *td, int event)
16{
17 struct gf_data *gf_data = td->io_ops->data;
18 dprint(FD_IO, "%s\n", __FUNCTION__);
19 return gf_data->aio_events[event];
20}
21
22static int fio_gf_getevents(struct thread_data *td, unsigned int min,
23 unsigned int max, struct timespec *t)
24{
25 struct gf_data *g = td->io_ops->data;
26 unsigned int events = 0;
27 struct io_u *io_u;
28 int i = 0;
29 struct fio_gf_iou *io = NULL;
30
31 dprint(FD_IO, "%s\n", __FUNCTION__);
32 do {
33 io_u_qiter(&td->io_u_all, io_u, i) {
34 if (!(io_u->flags & IO_U_F_FLIGHT))
35 continue;
36
37 io = (struct fio_gf_iou *)io_u->engine_data;
38
39 if (io && io->io_complete) {
40 io->io_complete = 0;
41 g->aio_events[events] = io_u;
42 events++;
88db2717 43
44 if (events >= max)
45 break;
cc47f094 46 }
47
48 }
49 if (events < min)
6fa14b99 50 usleep(100);
cc47f094 51 else
52 break;
53
54 } while (1);
55
56 return events;
57}
58
88db2717 59static void fio_gf_io_u_free(struct thread_data *td, struct io_u *io_u)
cc47f094 60{
88db2717 61 struct fio_gf_iou *io = io_u->engine_data;
62
63 if (io) {
64 if (io->io_complete){
65 log_err("incomplete IO found.\n");
66 }
67 io_u->engine_data = NULL;
68 free(io);
69 }
6fa14b99 70 fprintf(stderr, "issued %lu finished %lu\n", issued, cb_count);
88db2717 71}
cc47f094 72
88db2717 73static int fio_gf_io_u_init(struct thread_data *td, struct io_u *io_u)
74{
75 struct fio_gf_iou *io = NULL;
cc47f094 76
88db2717 77 dprint(FD_FILE, "%s\n", __FUNCTION__);
78
79 if (!io_u->engine_data){
80 io = malloc(sizeof(struct fio_gf_iou));
81 if (!io){
82 td_verror(td, errno, "malloc");
83 return 1;
84 }
85 io->io_complete = 0;
86 io->io_u = io_u;
87 io_u->engine_data = io;
cc47f094 88 }
cc47f094 89 return 0;
90}
91
92static void gf_async_cb(glfs_fd_t *fd, ssize_t ret, void *data)
93{
94 struct io_u *io_u = (struct io_u *)data;
95 struct fio_gf_iou *iou =
96 (struct fio_gf_iou *)io_u->engine_data;
97
98 dprint(FD_IO, "%s ret %lu\n", __FUNCTION__, ret);
99 iou->io_complete = 1;
6fa14b99 100 cb_count ++;
cc47f094 101}
102
103static int fio_gf_async_queue(struct thread_data fio_unused *td, struct io_u *io_u)
104{
105 struct gf_data *g = td->io_ops->data;
106 int r = 0;
107
88db2717 108 dprint(FD_IO, "%s op %s\n", __FUNCTION__,
109 io_u->ddir == DDIR_READ? "read": io_u->ddir == DDIR_WRITE? "write":io_u->ddir == DDIR_SYNC? "sync":"unknown");
110
cc47f094 111 fio_ro_check(td, io_u);
112
113 if (io_u->ddir == DDIR_READ)
114 r = glfs_pread_async(g->fd, io_u->xfer_buf, io_u->xfer_buflen, io_u->offset,
115 0, gf_async_cb, (void *)io_u);
116 else if (io_u->ddir == DDIR_WRITE)
88db2717 117 r = glfs_pwrite_async(g->fd, io_u->xfer_buf, io_u->xfer_buflen, io_u->offset,
cc47f094 118 0, gf_async_cb, (void *)io_u);
119 else if (io_u->ddir == DDIR_SYNC) {
120 r = glfs_fsync_async(g->fd, gf_async_cb, (void *)io_u);
121 }else {
122 log_err("unsupported operation.\n");
123 io_u->error = -EINVAL;
124 goto failed;
125 }
126 if (r){
127 log_err("glfs failed.\n");
128 io_u->error = r;
129 goto failed;
130 }
6fa14b99 131 issued ++;
cc47f094 132 return FIO_Q_QUEUED;
133
134failed:
135 io_u->error = r;
136 td_verror(td, io_u->error, "xfer");
137 return FIO_Q_COMPLETED;
138}
139
88db2717 140int fio_gf_async_setup(struct thread_data *td)
141{
142 int r = 0;
143 struct gf_data *g = NULL;
144#if defined(NOT_YET)
145 fprintf(stderr, "the async interface is still very experimental...\n");
146#endif
147 r = fio_gf_setup(td);
148 if (r){
149 return r;
150 }
6fa14b99 151 td->o.use_thread = 1;
88db2717 152 g = td->io_ops->data;
153 g->aio_events = malloc(td->o.iodepth * sizeof(struct io_u *));
154 if (!g->aio_events){
155 r = -ENOMEM;
156 fio_gf_cleanup(td);
157 return r;
158 }
159
160 memset(g->aio_events, 0, td->o.iodepth * sizeof(struct io_u *));
161
162 return r;
163
164}
165
166static int fio_gf_async_prep(struct thread_data *td, struct io_u *io_u)
167{
168 dprint(FD_FILE, "%s\n", __FUNCTION__);
169
170 if (!ddir_rw(io_u->ddir))
171 return 0;
172
173 return 0;
174}
cc47f094 175
176static struct ioengine_ops ioengine = {
177 .name = "gfapi_async",
178 .version = FIO_IOOPS_VERSION,
88db2717 179 .init = fio_gf_async_setup,
cc47f094 180 .cleanup = fio_gf_cleanup,
88db2717 181 .prep = fio_gf_async_prep,
182 .queue = fio_gf_async_queue,
cc47f094 183 .open_file = fio_gf_open_file,
184 .close_file = fio_gf_close_file,
185 .get_file_size = fio_gf_get_file_size,
186 .getevents = fio_gf_getevents,
187 .event = fio_gf_event,
88db2717 188 .io_u_init = fio_gf_io_u_init,
189 .io_u_free = fio_gf_io_u_free,
cc47f094 190 .options = gfapi_options,
191 .option_struct_size = sizeof(struct gf_options),
192 .flags = FIO_DISKLESSIO,
193};
194
195static void fio_init fio_gf_register(void)
196{
197 register_ioengine(&ioengine);
198}
199
200static void fio_exit fio_gf_unregister(void)
201{
202 unregister_ioengine(&ioengine);
203}