summaryrefslogtreecommitdiff
diff options
context:
space:
mode:
authorLinus Torvalds <torvalds@linux-foundation.org>2022-01-12 13:28:06 -0800
committerLinus Torvalds <torvalds@linux-foundation.org>2022-01-12 13:28:06 -0800
commit1fb38c934c6e6fad1559f7fe22504b42b7110f8a (patch)
tree913f984fe9937a35597ba1541aad0a2c63460016
parent3d3d6733065c9670f8df6630990d4885933b1e55 (diff)
parentf05f2429eec60851b98bdde213de31dab697c01b (diff)
Merge tag 'fs_for_v5.17-rc1' of git://git.kernel.org/pub/scm/linux/kernel/git/jack/linux-fs
Pull UDF / reiserfs updates from Jan Kara: "One UDF fix and one reiserfs cleanup" * tag 'fs_for_v5.17-rc1' of git://git.kernel.org/pub/scm/linux/kernel/git/jack/linux-fs: udf: Fix error handling in udf_new_inode() reiserfs: don't use congestion_wait()
-rw-r--r--fs/reiserfs/journal.c7
-rw-r--r--fs/udf/ialloc.c2
2 files changed, 7 insertions, 2 deletions
diff --git a/fs/reiserfs/journal.c b/fs/reiserfs/journal.c
index 0834b101c316..a3e21160b634 100644
--- a/fs/reiserfs/journal.c
+++ b/fs/reiserfs/journal.c
@@ -951,7 +951,9 @@ static int reiserfs_async_progress_wait(struct super_block *s)
int depth;
depth = reiserfs_write_unlock_nested(s);
- congestion_wait(BLK_RW_ASYNC, HZ / 10);
+ wait_var_event_timeout(&j->j_async_throttle,
+ atomic_read(&j->j_async_throttle) == 0,
+ HZ / 10);
reiserfs_write_lock_nested(s, depth);
}
@@ -1058,7 +1060,8 @@ static int flush_commit_list(struct super_block *s,
put_bh(tbh) ;
}
}
- atomic_dec(&journal->j_async_throttle);
+ if (atomic_dec_and_test(&journal->j_async_throttle))
+ wake_up_var(&journal->j_async_throttle);
for (i = 0; i < (jl->j_len + 1); i++) {
bn = SB_ONDISK_JOURNAL_1st_BLOCK(s) +
diff --git a/fs/udf/ialloc.c b/fs/udf/ialloc.c
index 2ecf0e87660e..b5d611cee749 100644
--- a/fs/udf/ialloc.c
+++ b/fs/udf/ialloc.c
@@ -77,6 +77,7 @@ struct inode *udf_new_inode(struct inode *dir, umode_t mode)
GFP_KERNEL);
}
if (!iinfo->i_data) {
+ make_bad_inode(inode);
iput(inode);
return ERR_PTR(-ENOMEM);
}
@@ -86,6 +87,7 @@ struct inode *udf_new_inode(struct inode *dir, umode_t mode)
dinfo->i_location.partitionReferenceNum,
start, &err);
if (err) {
+ make_bad_inode(inode);
iput(inode);
return ERR_PTR(err);
}