Merge branch 'patch-1' of https://github.com/joaomlneto/fio
[fio.git] / .appveyor.yml
2018-07-25 Jens AxboeMerge branch 'fio-c++-engine' of https://github.com...
2018-06-05 Jens AxboeMerge branch 'appveyor' of https://github.com/bvanassch...
2018-06-05 Bart Van AsscheRename appveyor.yml into .appveyor.yml