libfio: add missing OS's to fio_os_strings[]
authorJens Axboe <axboe@kernel.dk>
Mon, 30 Dec 2013 02:22:46 +0000 (19:22 -0700)
committerJens Axboe <axboe@kernel.dk>
Mon, 30 Dec 2013 02:22:46 +0000 (19:22 -0700)
Signed-off-by: Jens Axboe <axboe@kernel.dk>
libfio.c

index 7f36514725738b1f2cb56cc292a366c443137c76..7eb4576f7b1e35e2e1b0e3bf6baf0b6f7c3080ca 100644 (file)
--- a/libfio.c
+++ b/libfio.c
@@ -52,8 +52,10 @@ static const char *fio_os_strings[os_nr] = {
        "HP-UX",
        "OSX",
        "NetBSD",
        "HP-UX",
        "OSX",
        "NetBSD",
+       "OpenBSD",
        "Solaris",
        "Solaris",
-       "Windows"
+       "Windows",
+       "Android",
 };
 
 static const char *fio_arch_strings[arch_nr] = {
 };
 
 static const char *fio_arch_strings[arch_nr] = {