Add a 'continue_on_error' option to fio
[fio.git] / stat.c
CommitLineData
3c39a379
JA
1#include <stdio.h>
2#include <string.h>
3#include <sys/time.h>
4#include <sys/types.h>
5c4e1dbc 5#include <sys/stat.h>
3c39a379
JA
6#include <dirent.h>
7#include <libgen.h>
8#include <math.h>
9
10#include "fio.h"
7c9b1bce 11#include "diskutil.h"
3c39a379 12
3c39a379
JA
13void update_rusage_stat(struct thread_data *td)
14{
756867bd 15 struct thread_stat *ts = &td->ts;
3c39a379 16
079ad09b
JA
17 getrusage(RUSAGE_SELF, &ts->ru_end);
18
5ec10eaa
JA
19 ts->usr_time += mtime_since(&ts->ru_start.ru_utime,
20 &ts->ru_end.ru_utime);
21 ts->sys_time += mtime_since(&ts->ru_start.ru_stime,
22 &ts->ru_end.ru_stime);
23 ts->ctx += ts->ru_end.ru_nvcsw + ts->ru_end.ru_nivcsw
24 - (ts->ru_start.ru_nvcsw + ts->ru_start.ru_nivcsw);
e7823a94
JA
25 ts->minf += ts->ru_end.ru_minflt - ts->ru_start.ru_minflt;
26 ts->majf += ts->ru_end.ru_majflt - ts->ru_start.ru_majflt;
5ec10eaa 27
079ad09b 28 memcpy(&ts->ru_start, &ts->ru_end, sizeof(ts->ru_end));
3c39a379
JA
29}
30
31static int calc_lat(struct io_stat *is, unsigned long *min, unsigned long *max,
32 double *mean, double *dev)
33{
68704084 34 double n = is->samples;
3c39a379
JA
35
36 if (is->samples == 0)
37 return 0;
38
39 *min = is->min_val;
40 *max = is->max_val;
41
42 n = (double) is->samples;
68704084 43 *mean = is->mean;
e6d276f2 44
68704084
JA
45 if (n > 1.0)
46 *dev = sqrt(is->S / (n - 1.0));
ef9c5c40 47 else
4b43f54e 48 *dev = 0;
ef9c5c40 49
3c39a379
JA
50 return 1;
51}
52
53static void show_group_stats(struct group_run_stats *rs, int id)
54{
dbe1125e
JA
55 char *p1, *p2, *p3, *p4;
56 const char *ddir_str[] = { " READ", " WRITE" };
57 int i;
58
6d86144d 59 log_info("\nRun status group %d (all jobs):\n", id);
3c39a379 60
dbe1125e
JA
61 for (i = 0; i <= DDIR_WRITE; i++) {
62 if (!rs->max_run[i])
63 continue;
64
8879fd15
JA
65 p1 = num2str(rs->io_kb[i], 6, 1024, 1);
66 p2 = num2str(rs->agg[i], 6, 1024, 1);
67 p3 = num2str(rs->min_bw[i], 6, 1024, 1);
68 p4 = num2str(rs->max_bw[i], 6, 1024, 1);
dbe1125e 69
5ec10eaa
JA
70 log_info("%s: io=%siB, aggrb=%siB/s, minb=%siB/s, maxb=%siB/s,"
71 " mint=%llumsec, maxt=%llumsec\n", ddir_str[i], p1, p2,
72 p3, p4, rs->min_run[i],
73 rs->max_run[i]);
dbe1125e
JA
74
75 free(p1);
76 free(p2);
77 free(p3);
78 free(p4);
79 }
3c39a379
JA
80}
81
b3605062
JA
82#define ts_total_io_u(ts) \
83 ((ts)->total_io_u[0] + (ts)->total_io_u[1])
84
838bc709
JA
85static void stat_calc_dist(unsigned int *map, unsigned long total,
86 double *io_u_dist)
2270890c
JA
87{
88 int i;
89
90 /*
91 * Do depth distribution calculations
92 */
93 for (i = 0; i < FIO_IO_U_MAP_NR; i++) {
838bc709
JA
94 if (total) {
95 io_u_dist[i] = (double) map[i] / (double) total;
96 io_u_dist[i] *= 100.0;
97 if (io_u_dist[i] < 0.1 && map[i])
98 io_u_dist[i] = 0.1;
99 } else
100 io_u_dist[i] = 0.0;
2270890c
JA
101 }
102}
103
04a0feae
JA
104static void stat_calc_lat(struct thread_stat *ts, double *dst,
105 unsigned int *src, int nr)
2270890c 106{
838bc709 107 unsigned long total = ts_total_io_u(ts);
2270890c
JA
108 int i;
109
110 /*
111 * Do latency distribution calculations
112 */
04a0feae 113 for (i = 0; i < nr; i++) {
838bc709
JA
114 if (total) {
115 dst[i] = (double) src[i] / (double) total;
116 dst[i] *= 100.0;
117 if (dst[i] < 0.01 && src[i])
118 dst[i] = 0.01;
119 } else
120 dst[i] = 0.0;
2270890c
JA
121 }
122}
123
04a0feae
JA
124static void stat_calc_lat_u(struct thread_stat *ts, double *io_u_lat)
125{
126 stat_calc_lat(ts, io_u_lat, ts->io_u_lat_u, FIO_IO_U_LAT_U_NR);
127}
128
129static void stat_calc_lat_m(struct thread_stat *ts, double *io_u_lat)
130{
131 stat_calc_lat(ts, io_u_lat, ts->io_u_lat_m, FIO_IO_U_LAT_M_NR);
132}
133
ea2accc5
JA
134static int usec_to_msec(unsigned long *min, unsigned long *max, double *mean,
135 double *dev)
136{
137 if (*min > 1000 && *max > 1000 && *mean > 1000.0 && *dev > 1000.0) {
138 *min /= 1000;
139 *max /= 1000;
140 *mean /= 1000.0;
141 *dev /= 1000.0;
142 return 0;
143 }
144
145 return 1;
146}
147
756867bd 148static void show_ddir_status(struct group_run_stats *rs, struct thread_stat *ts,
3c39a379
JA
149 int ddir)
150{
3c9b60c1 151 const char *ddir_str[] = { "read ", "write" };
8879fd15 152 unsigned long min, max, runt;
b3605062 153 unsigned long long bw, iops;
3c39a379 154 double mean, dev;
b3605062 155 char *io_p, *bw_p, *iops_p;
3c39a379 156
756867bd 157 if (!ts->runtime[ddir])
3c39a379
JA
158 return;
159
8879fd15
JA
160 runt = ts->runtime[ddir];
161
162 bw = (1000 * ts->io_bytes[ddir]) / runt;
163 io_p = num2str(ts->io_bytes[ddir] >> 10, 6, 1024, 1);
164 bw_p = num2str(bw >> 10, 6, 1024, 1);
165
166 iops = (1000 * ts->total_io_u[ddir]) / runt;
b3605062 167 iops_p = num2str(iops, 6, 1, 0);
dbe1125e 168
5ec10eaa
JA
169 log_info(" %s: io=%siB, bw=%siB/s, iops=%s, runt=%6lumsec\n",
170 ddir_str[ddir], io_p, bw_p, iops_p,
171 ts->runtime[ddir]);
dbe1125e
JA
172
173 free(io_p);
174 free(bw_p);
b3605062 175 free(iops_p);
3c39a379 176
d85f5118
JA
177 if (calc_lat(&ts->slat_stat[ddir], &min, &max, &mean, &dev)) {
178 const char *base = "(usec)";
d9309cb1 179 char *minp, *maxp;
d85f5118 180
ea2accc5 181 if (!usec_to_msec(&min, &max, &mean, &dev))
d85f5118 182 base = "(msec)";
ea2accc5 183
d9309cb1
JA
184 minp = num2str(min, 6, 1, 0);
185 maxp = num2str(max, 6, 1, 0);
186
5ec10eaa
JA
187 log_info(" slat %s: min=%s, max=%s, avg=%5.02f,"
188 " stdev=%5.02f\n", base, minp, maxp, mean, dev);
d9309cb1
JA
189
190 free(minp);
191 free(maxp);
d85f5118
JA
192 }
193 if (calc_lat(&ts->clat_stat[ddir], &min, &max, &mean, &dev)) {
194 const char *base = "(usec)";
d9309cb1 195 char *minp, *maxp;
d85f5118 196
ea2accc5
JA
197 if (!usec_to_msec(&min, &max, &mean, &dev))
198 base = "(msec)";
199
d9309cb1
JA
200 minp = num2str(min, 6, 1, 0);
201 maxp = num2str(max, 6, 1, 0);
5ec10eaa
JA
202
203 log_info(" clat %s: min=%s, max=%s, avg=%5.02f,"
204 " stdev=%5.02f\n", base, minp, maxp, mean, dev);
d9309cb1
JA
205
206 free(minp);
207 free(maxp);
d85f5118 208 }
079ad09b 209 if (calc_lat(&ts->bw_stat[ddir], &min, &max, &mean, &dev)) {
3c39a379
JA
210 double p_of_agg;
211
212 p_of_agg = mean * 100 / (double) rs->agg[ddir];
5ec10eaa
JA
213 log_info(" bw (KiB/s) : min=%5lu, max=%5lu, per=%3.2f%%,"
214 " avg=%5.02f, stdev=%5.02f\n", min, max, p_of_agg,
215 mean, dev);
3c39a379
JA
216 }
217}
218
04a0feae
JA
219static void show_lat(double *io_u_lat, int nr, const char **ranges,
220 const char *msg)
221{
222 int new_line = 1, i, line = 0;
223
224 for (i = 0; i < nr; i++) {
225 if (io_u_lat[i] <= 0.0)
226 continue;
227 if (new_line) {
4539ed73
JA
228 if (line)
229 log_info("\n");
04a0feae
JA
230 log_info(" lat (%s): ", msg);
231 new_line = 0;
232 line = 0;
233 }
234 if (line)
235 log_info(", ");
236 log_info("%s%3.2f%%", ranges[i], io_u_lat[i]);
237 line++;
238 if (line == 5)
239 new_line = 1;
240 }
04a0feae
JA
241}
242
243static void show_lat_u(double *io_u_lat_u)
244{
245 const char *ranges[] = { "2=", "4=", "10=", "20=", "50=", "100=",
246 "250=", "500=", "750=", "1000=", };
247
248 show_lat(io_u_lat_u, FIO_IO_U_LAT_U_NR, ranges, "usec");
249}
250
251static void show_lat_m(double *io_u_lat_m)
252{
253 const char *ranges[] = { "2=", "4=", "10=", "20=", "50=", "100=",
254 "250=", "500=", "750=", "1000=", "2000=",
255 ">=2000=", };
256
257 show_lat(io_u_lat_m, FIO_IO_U_LAT_M_NR, ranges, "msec");
258}
259
260static void show_latencies(double *io_u_lat_u, double *io_u_lat_m)
261{
262 show_lat_u(io_u_lat_u);
4539ed73 263 log_info("\n");
04a0feae
JA
264 show_lat_m(io_u_lat_m);
265 log_info("\n");
266}
267
756867bd 268static void show_thread_status(struct thread_stat *ts,
3c39a379
JA
269 struct group_run_stats *rs)
270{
271 double usr_cpu, sys_cpu;
69008999 272 unsigned long runtime;
71619dc2 273 double io_u_dist[FIO_IO_U_MAP_NR];
04a0feae
JA
274 double io_u_lat_u[FIO_IO_U_LAT_U_NR];
275 double io_u_lat_m[FIO_IO_U_LAT_M_NR];
3c39a379 276
b4c5e1ac
JA
277 if (!(ts->io_bytes[0] + ts->io_bytes[1]) &&
278 !(ts->total_io_u[0] + ts->total_io_u[1]))
3c39a379
JA
279 return;
280
5ec10eaa
JA
281 if (!ts->error) {
282 log_info("%s: (groupid=%d, jobs=%d): err=%2d: pid=%d\n",
283 ts->name, ts->groupid, ts->members,
5921e80c 284 ts->error, (int) ts->pid);
5ec10eaa
JA
285 } else {
286 log_info("%s: (groupid=%d, jobs=%d): err=%2d (%s): pid=%d\n",
287 ts->name, ts->groupid, ts->members,
5921e80c 288 ts->error, ts->verror, (int) ts->pid);
5ec10eaa 289 }
3c39a379 290
7bdce1bd 291 if (ts->description)
6d86144d 292 log_info(" Description : [%s]\n", ts->description);
7bdce1bd 293
756867bd
JA
294 if (ts->io_bytes[DDIR_READ])
295 show_ddir_status(rs, ts, DDIR_READ);
296 if (ts->io_bytes[DDIR_WRITE])
297 show_ddir_status(rs, ts, DDIR_WRITE);
3c39a379 298
756867bd 299 runtime = ts->total_run_time;
69008999 300 if (runtime) {
1e97cce9 301 double runt = (double) runtime;
3c39a379 302
756867bd
JA
303 usr_cpu = (double) ts->usr_time * 100 / runt;
304 sys_cpu = (double) ts->sys_time * 100 / runt;
3c39a379
JA
305 } else {
306 usr_cpu = 0;
307 sys_cpu = 0;
308 }
309
5ec10eaa
JA
310 log_info(" cpu : usr=%3.2f%%, sys=%3.2f%%, ctx=%lu, majf=%lu,"
311 " minf=%lu\n", usr_cpu, sys_cpu, ts->ctx, ts->majf, ts->minf);
71619dc2 312
838bc709 313 stat_calc_dist(ts->io_u_map, ts_total_io_u(ts), io_u_dist);
5ec10eaa
JA
314 log_info(" IO depths : 1=%3.1f%%, 2=%3.1f%%, 4=%3.1f%%, 8=%3.1f%%,"
315 " 16=%3.1f%%, 32=%3.1f%%, >=64=%3.1f%%\n", io_u_dist[0],
316 io_u_dist[1], io_u_dist[2],
317 io_u_dist[3], io_u_dist[4],
318 io_u_dist[5], io_u_dist[6]);
838bc709
JA
319
320 stat_calc_dist(ts->io_u_submit, ts->total_submit, io_u_dist);
321 log_info(" submit : 0=%3.1f%%, 4=%3.1f%%, 8=%3.1f%%, 16=%3.1f%%,"
322 " 32=%3.1f%%, 64=%3.1f%%, >=64=%3.1f%%\n", io_u_dist[0],
323 io_u_dist[1], io_u_dist[2],
324 io_u_dist[3], io_u_dist[4],
325 io_u_dist[5], io_u_dist[6]);
326 stat_calc_dist(ts->io_u_complete, ts->total_complete, io_u_dist);
327 log_info(" complete : 0=%3.1f%%, 4=%3.1f%%, 8=%3.1f%%, 16=%3.1f%%,"
328 " 32=%3.1f%%, 64=%3.1f%%, >=64=%3.1f%%\n", io_u_dist[0],
329 io_u_dist[1], io_u_dist[2],
330 io_u_dist[3], io_u_dist[4],
331 io_u_dist[5], io_u_dist[6]);
5ec10eaa
JA
332 log_info(" issued r/w: total=%lu/%lu, short=%lu/%lu\n",
333 ts->total_io_u[0], ts->total_io_u[1],
334 ts->short_io_u[0], ts->short_io_u[1]);
838bc709
JA
335 stat_calc_lat_u(ts, io_u_lat_u);
336 stat_calc_lat_m(ts, io_u_lat_m);
04a0feae 337 show_latencies(io_u_lat_u, io_u_lat_m);
f2bba182
RR
338 if (ts->continue_on_error) {
339 log_info(" errors: total=%lu, first_error=%d\n",
340 ts->total_err_count, ts->first_error);
341 }
3c39a379
JA
342}
343
756867bd 344static void show_ddir_status_terse(struct thread_stat *ts,
c6ae0a5b
JA
345 struct group_run_stats *rs, int ddir)
346{
347 unsigned long min, max;
348 unsigned long long bw;
349 double mean, dev;
350
351 bw = 0;
756867bd
JA
352 if (ts->runtime[ddir])
353 bw = ts->io_bytes[ddir] / ts->runtime[ddir];
c6ae0a5b 354
5ec10eaa
JA
355 log_info(";%llu;%llu;%lu", ts->io_bytes[ddir] >> 10, bw,
356 ts->runtime[ddir]);
c6ae0a5b 357
079ad09b 358 if (calc_lat(&ts->slat_stat[ddir], &min, &max, &mean, &dev))
6d86144d 359 log_info(";%lu;%lu;%f;%f", min, max, mean, dev);
c6ae0a5b 360 else
6d86144d 361 log_info(";%lu;%lu;%f;%f", 0UL, 0UL, 0.0, 0.0);
c6ae0a5b 362
079ad09b 363 if (calc_lat(&ts->clat_stat[ddir], &min, &max, &mean, &dev))
6d86144d 364 log_info(";%lu;%lu;%f;%f", min, max, mean, dev);
c6ae0a5b 365 else
6d86144d 366 log_info(";%lu;%lu;%f;%f", 0UL, 0UL, 0.0, 0.0);
c6ae0a5b 367
079ad09b 368 if (calc_lat(&ts->bw_stat[ddir], &min, &max, &mean, &dev)) {
c6ae0a5b
JA
369 double p_of_agg;
370
371 p_of_agg = mean * 100 / (double) rs->agg[ddir];
6d86144d 372 log_info(";%lu;%lu;%f%%;%f;%f", min, max, p_of_agg, mean, dev);
c6ae0a5b 373 } else
6d86144d 374 log_info(";%lu;%lu;%f%%;%f;%f", 0UL, 0UL, 0.0, 0.0, 0.0);
c6ae0a5b
JA
375}
376
377
756867bd 378static void show_thread_status_terse(struct thread_stat *ts,
c6ae0a5b
JA
379 struct group_run_stats *rs)
380{
2270890c 381 double io_u_dist[FIO_IO_U_MAP_NR];
04a0feae
JA
382 double io_u_lat_u[FIO_IO_U_LAT_U_NR];
383 double io_u_lat_m[FIO_IO_U_LAT_M_NR];
c6ae0a5b 384 double usr_cpu, sys_cpu;
04a0feae 385 int i;
c6ae0a5b 386
6d86144d 387 log_info("%s;%d;%d", ts->name, ts->groupid, ts->error);
c6ae0a5b 388
756867bd
JA
389 show_ddir_status_terse(ts, rs, 0);
390 show_ddir_status_terse(ts, rs, 1);
c6ae0a5b 391
756867bd
JA
392 if (ts->total_run_time) {
393 double runt = (double) ts->total_run_time;
c6ae0a5b 394
756867bd
JA
395 usr_cpu = (double) ts->usr_time * 100 / runt;
396 sys_cpu = (double) ts->sys_time * 100 / runt;
c6ae0a5b
JA
397 } else {
398 usr_cpu = 0;
399 sys_cpu = 0;
400 }
401
5ec10eaa
JA
402 log_info(";%f%%;%f%%;%lu;%lu;%lu", usr_cpu, sys_cpu, ts->ctx, ts->majf,
403 ts->minf);
2270890c 404
838bc709 405 stat_calc_dist(ts->io_u_map, ts_total_io_u(ts), io_u_dist);
04a0feae
JA
406 stat_calc_lat_u(ts, io_u_lat_u);
407 stat_calc_lat_m(ts, io_u_lat_m);
2270890c 408
5ec10eaa
JA
409 log_info(";%3.1f%%;%3.1f%%;%3.1f%%;%3.1f%%;%3.1f%%;%3.1f%%;%3.1f%%",
410 io_u_dist[0], io_u_dist[1], io_u_dist[2], io_u_dist[3],
411 io_u_dist[4], io_u_dist[5], io_u_dist[6]);
2270890c 412
04a0feae
JA
413 for (i = 0; i < FIO_IO_U_LAT_U_NR; i++)
414 log_info(";%3.2f%%", io_u_lat_u[i]);
415 for (i = 0; i < FIO_IO_U_LAT_M_NR; i++)
416 log_info(";%3.2f%%", io_u_lat_m[i]);
f2bba182
RR
417 if (ts->continue_on_error)
418 log_info(";%lu;%d", ts->total_err_count, ts->first_error);
04a0feae 419 log_info("\n");
2270890c
JA
420
421 if (ts->description)
6d86144d 422 log_info(";%s", ts->description);
2270890c 423
6d86144d 424 log_info("\n");
756867bd
JA
425}
426
197574e4 427static void sum_stat(struct io_stat *dst, struct io_stat *src, int nr)
756867bd
JA
428{
429 double mean, S;
430
431 dst->min_val = min(dst->min_val, src->min_val);
432 dst->max_val = max(dst->max_val, src->max_val);
433 dst->samples += src->samples;
434
435 /*
436 * Needs a new method for calculating stddev, we cannot just
437 * average them we do below for nr > 1
438 */
439 if (nr == 1) {
440 mean = src->mean;
441 S = src->S;
442 } else {
5ec10eaa
JA
443 mean = ((src->mean * (double) (nr - 1))
444 + dst->mean) / ((double) nr);
c39cced6 445 S = ((src->S * (double) (nr - 1)) + dst->S) / ((double) nr);
756867bd
JA
446 }
447
448 dst->mean = mean;
449 dst->S = S;
450}
451
3c39a379
JA
452void show_run_stats(void)
453{
454 struct group_run_stats *runstats, *rs;
455 struct thread_data *td;
756867bd 456 struct thread_stat *threadstats, *ts;
197574e4 457 int i, j, k, l, nr_ts, last_ts, idx;
3c39a379
JA
458
459 runstats = malloc(sizeof(struct group_run_stats) * (groupid + 1));
460
461 for (i = 0; i < groupid + 1; i++) {
462 rs = &runstats[i];
463
464 memset(rs, 0, sizeof(*rs));
465 rs->min_bw[0] = rs->min_run[0] = ~0UL;
466 rs->min_bw[1] = rs->min_run[1] = ~0UL;
467 }
468
756867bd
JA
469 /*
470 * find out how many threads stats we need. if group reporting isn't
471 * enabled, it's one-per-td.
472 */
473 nr_ts = 0;
474 last_ts = -1;
475 for_each_td(td, i) {
2dc1bbeb 476 if (!td->o.group_reporting) {
756867bd
JA
477 nr_ts++;
478 continue;
479 }
480 if (last_ts == td->groupid)
481 continue;
482
483 last_ts = td->groupid;
484 nr_ts++;
485 }
486
487 threadstats = malloc(nr_ts * sizeof(struct thread_stat));
488
489 for (i = 0; i < nr_ts; i++) {
490 ts = &threadstats[i];
491
492 memset(ts, 0, sizeof(*ts));
de64df05 493 for (j = 0; j <= DDIR_WRITE; j++) {
197574e4
JA
494 ts->clat_stat[j].min_val = -1UL;
495 ts->slat_stat[j].min_val = -1UL;
496 ts->bw_stat[j].min_val = -1UL;
497 }
7abd0e3a 498 ts->groupid = -1;
756867bd
JA
499 }
500
501 j = 0;
502 last_ts = -1;
197574e4 503 idx = 0;
34572e28 504 for_each_td(td, i) {
2dc1bbeb
JA
505 if (idx && (!td->o.group_reporting ||
506 (td->o.group_reporting && last_ts != td->groupid))) {
7abd0e3a
JA
507 idx = 0;
508 j++;
509 }
510
511 last_ts = td->groupid;
512
756867bd
JA
513 ts = &threadstats[j];
514
197574e4 515 idx++;
6586ee89 516 ts->members++;
756867bd 517
7abd0e3a 518 if (ts->groupid == -1) {
2dc84ba7
JA
519 /*
520 * These are per-group shared already
521 */
2dc1bbeb
JA
522 ts->name = td->o.name;
523 ts->description = td->o.description;
756867bd 524 ts->groupid = td->groupid;
2dc84ba7
JA
525
526 /*
527 * first pid in group, not very useful...
528 */
756867bd 529 ts->pid = td->pid;
2dc84ba7
JA
530 }
531
f2bba182
RR
532 ts->continue_on_error = td->o.continue_on_error;
533 ts->total_err_count += td->total_err_count;
534 ts->first_error = td->first_error;
535 if (!ts->error) {
536 if (!td->error && td->o.continue_on_error &&
537 td->first_error) {
538 ts->error = td->first_error;
539 ts->verror = td->verror;
540 } else if (td->error) {
541 ts->error = td->error;
542 ts->verror = td->verror;
543 }
756867bd
JA
544 }
545
de64df05 546 for (l = 0; l <= DDIR_WRITE; l++) {
197574e4
JA
547 sum_stat(&ts->clat_stat[l], &td->ts.clat_stat[l], idx);
548 sum_stat(&ts->slat_stat[l], &td->ts.slat_stat[l], idx);
549 sum_stat(&ts->bw_stat[l], &td->ts.bw_stat[l], idx);
756867bd 550
197574e4
JA
551 ts->stat_io_bytes[l] += td->ts.stat_io_bytes[l];
552 ts->io_bytes[l] += td->ts.io_bytes[l];
553
554 if (ts->runtime[l] < td->ts.runtime[l])
555 ts->runtime[l] = td->ts.runtime[l];
556 }
756867bd
JA
557
558 ts->usr_time += td->ts.usr_time;
559 ts->sys_time += td->ts.sys_time;
560 ts->ctx += td->ts.ctx;
e7823a94
JA
561 ts->majf += td->ts.majf;
562 ts->minf += td->ts.minf;
756867bd
JA
563
564 for (k = 0; k < FIO_IO_U_MAP_NR; k++)
565 ts->io_u_map[k] += td->ts.io_u_map[k];
838bc709
JA
566 for (k = 0; k < FIO_IO_U_MAP_NR; k++)
567 ts->io_u_submit[k] += td->ts.io_u_submit[k];
568 for (k = 0; k < FIO_IO_U_MAP_NR; k++)
569 ts->io_u_complete[k] += td->ts.io_u_complete[k];
04a0feae
JA
570 for (k = 0; k < FIO_IO_U_LAT_U_NR; k++)
571 ts->io_u_lat_u[k] += td->ts.io_u_lat_u[k];
572 for (k = 0; k < FIO_IO_U_LAT_M_NR; k++)
573 ts->io_u_lat_m[k] += td->ts.io_u_lat_m[k];
574
756867bd 575
30061b97 576 for (k = 0; k <= DDIR_WRITE; k++) {
b3605062 577 ts->total_io_u[k] += td->ts.total_io_u[k];
30061b97
JA
578 ts->short_io_u[k] += td->ts.short_io_u[k];
579 }
756867bd
JA
580
581 ts->total_run_time += td->ts.total_run_time;
838bc709
JA
582 ts->total_submit += td->ts.total_submit;
583 ts->total_complete += td->ts.total_complete;
756867bd
JA
584 }
585
586 for (i = 0; i < nr_ts; i++) {
94370ac4 587 unsigned long long bw;
3c39a379 588
756867bd
JA
589 ts = &threadstats[i];
590 rs = &runstats[ts->groupid];
3c39a379 591
de64df05 592 for (j = 0; j <= DDIR_WRITE; j++) {
94370ac4
JA
593 if (!ts->runtime[j])
594 continue;
595 if (ts->runtime[j] < rs->min_run[j] || !rs->min_run[j])
596 rs->min_run[j] = ts->runtime[j];
597 if (ts->runtime[j] > rs->max_run[j])
598 rs->max_run[j] = ts->runtime[j];
599
600 bw = 0;
8879fd15
JA
601 if (ts->runtime[j]) {
602 unsigned long runt;
603
604 runt = ts->runtime[j] * 1024 / 1000;
605 bw = ts->io_bytes[j] / runt;
606 }
94370ac4
JA
607 if (bw < rs->min_bw[j])
608 rs->min_bw[j] = bw;
609 if (bw > rs->max_bw[j])
610 rs->max_bw[j] = bw;
611
612 rs->io_kb[j] += ts->io_bytes[j] >> 10;
613 }
3c39a379
JA
614 }
615
616 for (i = 0; i < groupid + 1; i++) {
8879fd15
JA
617 unsigned long max_run[2];
618
3c39a379 619 rs = &runstats[i];
8879fd15
JA
620 max_run[0] = rs->max_run[0] * 1024 / 1000;
621 max_run[1] = rs->max_run[1] * 1024 / 1000;
3c39a379
JA
622
623 if (rs->max_run[0])
8879fd15 624 rs->agg[0] = (rs->io_kb[0]*1024) / max_run[0];
3c39a379 625 if (rs->max_run[1])
8879fd15 626 rs->agg[1] = (rs->io_kb[1]*1024) / max_run[1];
3c39a379
JA
627 }
628
629 /*
630 * don't overwrite last signal output
631 */
c6ae0a5b
JA
632 if (!terse_output)
633 printf("\n");
3c39a379 634
756867bd
JA
635 for (i = 0; i < nr_ts; i++) {
636 ts = &threadstats[i];
637 rs = &runstats[ts->groupid];
3c39a379 638
c6ae0a5b 639 if (terse_output)
756867bd 640 show_thread_status_terse(ts, rs);
c6ae0a5b 641 else
756867bd 642 show_thread_status(ts, rs);
3c39a379
JA
643 }
644
c6ae0a5b
JA
645 if (!terse_output) {
646 for (i = 0; i < groupid + 1; i++)
647 show_group_stats(&runstats[i], i);
3c39a379 648
c6ae0a5b
JA
649 show_disk_util();
650 }
eecf272f
JA
651
652 free(runstats);
756867bd 653 free(threadstats);
3c39a379
JA
654}
655
68704084 656static inline void add_stat_sample(struct io_stat *is, unsigned long data)
3c39a379 657{
68704084 658 double val = data;
6660cc67 659 double delta;
68704084
JA
660
661 if (data > is->max_val)
662 is->max_val = data;
663 if (data < is->min_val)
664 is->min_val = data;
665
666 delta = val - is->mean;
ef11d737
JA
667 if (delta) {
668 is->mean += delta / (is->samples + 1.0);
669 is->S += delta * (val - is->mean);
670 }
3c39a379 671
3c39a379
JA
672 is->samples++;
673}
674
bb3884d8 675static void __add_log_sample(struct io_log *iolog, unsigned long val,
306ddc97
JA
676 enum fio_ddir ddir, unsigned int bs,
677 unsigned long time)
3c39a379 678{
306ddc97
JA
679 const int nr_samples = iolog->nr_samples;
680
3c39a379
JA
681 if (iolog->nr_samples == iolog->max_samples) {
682 int new_size = sizeof(struct io_sample) * iolog->max_samples*2;
683
684 iolog->log = realloc(iolog->log, new_size);
685 iolog->max_samples <<= 1;
686 }
687
306ddc97
JA
688 iolog->log[nr_samples].val = val;
689 iolog->log[nr_samples].time = time;
690 iolog->log[nr_samples].ddir = ddir;
691 iolog->log[nr_samples].bs = bs;
3c39a379
JA
692 iolog->nr_samples++;
693}
694
bb3884d8 695static void add_log_sample(struct thread_data *td, struct io_log *iolog,
306ddc97
JA
696 unsigned long val, enum fio_ddir ddir,
697 unsigned int bs)
bb3884d8 698{
306ddc97 699 __add_log_sample(iolog, val, ddir, bs, mtime_since_now(&td->epoch));
bb3884d8
JA
700}
701
306ddc97 702void add_agg_sample(unsigned long val, enum fio_ddir ddir, unsigned int bs)
bb3884d8
JA
703{
704 struct io_log *iolog = agg_io_log[ddir];
705
306ddc97 706 __add_log_sample(iolog, val, ddir, bs, mtime_since_genesis());
bb3884d8
JA
707}
708
1e97cce9 709void add_clat_sample(struct thread_data *td, enum fio_ddir ddir,
306ddc97 710 unsigned long usec, unsigned int bs)
3c39a379 711{
756867bd 712 struct thread_stat *ts = &td->ts;
079ad09b 713
d85f5118 714 add_stat_sample(&ts->clat_stat[ddir], usec);
3c39a379 715
079ad09b 716 if (ts->clat_log)
306ddc97 717 add_log_sample(td, ts->clat_log, usec, ddir, bs);
3c39a379
JA
718}
719
1e97cce9 720void add_slat_sample(struct thread_data *td, enum fio_ddir ddir,
306ddc97 721 unsigned long usec, unsigned int bs)
3c39a379 722{
756867bd 723 struct thread_stat *ts = &td->ts;
079ad09b 724
d85f5118 725 add_stat_sample(&ts->slat_stat[ddir], usec);
3c39a379 726
079ad09b 727 if (ts->slat_log)
306ddc97 728 add_log_sample(td, ts->slat_log, usec, ddir, bs);
3c39a379
JA
729}
730
306ddc97 731void add_bw_sample(struct thread_data *td, enum fio_ddir ddir, unsigned int bs,
1e97cce9 732 struct timeval *t)
3c39a379 733{
756867bd 734 struct thread_stat *ts = &td->ts;
079ad09b 735 unsigned long spent = mtime_since(&ts->stat_sample_time[ddir], t);
3c39a379
JA
736 unsigned long rate;
737
2dc1bbeb 738 if (spent < td->o.bw_avg_time)
3c39a379
JA
739 return;
740
8879fd15 741 rate = (td->this_io_bytes[ddir] - ts->stat_io_bytes[ddir]) * 1000 / spent / 1024;
079ad09b 742 add_stat_sample(&ts->bw_stat[ddir], rate);
3c39a379 743
079ad09b 744 if (ts->bw_log)
306ddc97 745 add_log_sample(td, ts->bw_log, rate, ddir, bs);
3c39a379 746
079ad09b
JA
747 fio_gettime(&ts->stat_sample_time[ddir], NULL);
748 ts->stat_io_bytes[ddir] = td->this_io_bytes[ddir];
3c39a379 749}