Add missing types to io_u_log_error()
[fio.git] / stat.c
CommitLineData
3c39a379
JA
1#include <stdio.h>
2#include <string.h>
3#include <sys/time.h>
4#include <sys/types.h>
5c4e1dbc 5#include <sys/stat.h>
3c39a379
JA
6#include <dirent.h>
7#include <libgen.h>
8#include <math.h>
9
10#include "fio.h"
7c9b1bce 11#include "diskutil.h"
3c39a379 12
3c39a379
JA
13void update_rusage_stat(struct thread_data *td)
14{
756867bd 15 struct thread_stat *ts = &td->ts;
3c39a379 16
079ad09b
JA
17 getrusage(RUSAGE_SELF, &ts->ru_end);
18
5ec10eaa
JA
19 ts->usr_time += mtime_since(&ts->ru_start.ru_utime,
20 &ts->ru_end.ru_utime);
21 ts->sys_time += mtime_since(&ts->ru_start.ru_stime,
22 &ts->ru_end.ru_stime);
23 ts->ctx += ts->ru_end.ru_nvcsw + ts->ru_end.ru_nivcsw
24 - (ts->ru_start.ru_nvcsw + ts->ru_start.ru_nivcsw);
e7823a94
JA
25 ts->minf += ts->ru_end.ru_minflt - ts->ru_start.ru_minflt;
26 ts->majf += ts->ru_end.ru_majflt - ts->ru_start.ru_majflt;
5ec10eaa 27
079ad09b 28 memcpy(&ts->ru_start, &ts->ru_end, sizeof(ts->ru_end));
3c39a379
JA
29}
30
31static int calc_lat(struct io_stat *is, unsigned long *min, unsigned long *max,
32 double *mean, double *dev)
33{
68704084 34 double n = is->samples;
3c39a379
JA
35
36 if (is->samples == 0)
37 return 0;
38
39 *min = is->min_val;
40 *max = is->max_val;
41
42 n = (double) is->samples;
68704084 43 *mean = is->mean;
e6d276f2 44
68704084
JA
45 if (n > 1.0)
46 *dev = sqrt(is->S / (n - 1.0));
ef9c5c40 47 else
4b43f54e 48 *dev = 0;
ef9c5c40 49
3c39a379
JA
50 return 1;
51}
52
53static void show_group_stats(struct group_run_stats *rs, int id)
54{
dbe1125e
JA
55 char *p1, *p2, *p3, *p4;
56 const char *ddir_str[] = { " READ", " WRITE" };
57 int i;
58
6d86144d 59 log_info("\nRun status group %d (all jobs):\n", id);
3c39a379 60
dbe1125e 61 for (i = 0; i <= DDIR_WRITE; i++) {
90fef2d1
JA
62 const int i2p = is_power_of_2(rs->kb_base);
63
dbe1125e
JA
64 if (!rs->max_run[i])
65 continue;
66
90fef2d1
JA
67 p1 = num2str(rs->io_kb[i], 6, rs->kb_base, i2p);
68 p2 = num2str(rs->agg[i], 6, rs->kb_base, i2p);
69 p3 = num2str(rs->min_bw[i], 6, rs->kb_base, i2p);
70 p4 = num2str(rs->max_bw[i], 6, rs->kb_base, i2p);
dbe1125e 71
b22989b9 72 log_info("%s: io=%sB, aggrb=%sB/s, minb=%sB/s, maxb=%sB/s,"
5ec10eaa
JA
73 " mint=%llumsec, maxt=%llumsec\n", ddir_str[i], p1, p2,
74 p3, p4, rs->min_run[i],
75 rs->max_run[i]);
dbe1125e
JA
76
77 free(p1);
78 free(p2);
79 free(p3);
80 free(p4);
81 }
3c39a379
JA
82}
83
b3605062
JA
84#define ts_total_io_u(ts) \
85 ((ts)->total_io_u[0] + (ts)->total_io_u[1])
86
838bc709
JA
87static void stat_calc_dist(unsigned int *map, unsigned long total,
88 double *io_u_dist)
2270890c
JA
89{
90 int i;
91
92 /*
93 * Do depth distribution calculations
94 */
95 for (i = 0; i < FIO_IO_U_MAP_NR; i++) {
838bc709
JA
96 if (total) {
97 io_u_dist[i] = (double) map[i] / (double) total;
98 io_u_dist[i] *= 100.0;
99 if (io_u_dist[i] < 0.1 && map[i])
100 io_u_dist[i] = 0.1;
101 } else
102 io_u_dist[i] = 0.0;
2270890c
JA
103 }
104}
105
04a0feae
JA
106static void stat_calc_lat(struct thread_stat *ts, double *dst,
107 unsigned int *src, int nr)
2270890c 108{
838bc709 109 unsigned long total = ts_total_io_u(ts);
2270890c
JA
110 int i;
111
112 /*
113 * Do latency distribution calculations
114 */
04a0feae 115 for (i = 0; i < nr; i++) {
838bc709
JA
116 if (total) {
117 dst[i] = (double) src[i] / (double) total;
118 dst[i] *= 100.0;
119 if (dst[i] < 0.01 && src[i])
120 dst[i] = 0.01;
121 } else
122 dst[i] = 0.0;
2270890c
JA
123 }
124}
125
04a0feae
JA
126static void stat_calc_lat_u(struct thread_stat *ts, double *io_u_lat)
127{
128 stat_calc_lat(ts, io_u_lat, ts->io_u_lat_u, FIO_IO_U_LAT_U_NR);
129}
130
131static void stat_calc_lat_m(struct thread_stat *ts, double *io_u_lat)
132{
133 stat_calc_lat(ts, io_u_lat, ts->io_u_lat_m, FIO_IO_U_LAT_M_NR);
134}
135
ea2accc5
JA
136static int usec_to_msec(unsigned long *min, unsigned long *max, double *mean,
137 double *dev)
138{
139 if (*min > 1000 && *max > 1000 && *mean > 1000.0 && *dev > 1000.0) {
140 *min /= 1000;
141 *max /= 1000;
142 *mean /= 1000.0;
143 *dev /= 1000.0;
144 return 0;
145 }
146
147 return 1;
148}
149
756867bd 150static void show_ddir_status(struct group_run_stats *rs, struct thread_stat *ts,
3c39a379
JA
151 int ddir)
152{
3c9b60c1 153 const char *ddir_str[] = { "read ", "write" };
8879fd15 154 unsigned long min, max, runt;
b3605062 155 unsigned long long bw, iops;
3c39a379 156 double mean, dev;
b3605062 157 char *io_p, *bw_p, *iops_p;
90fef2d1 158 int i2p;
3c39a379 159
756867bd 160 if (!ts->runtime[ddir])
3c39a379
JA
161 return;
162
90fef2d1 163 i2p = is_power_of_2(rs->kb_base);
8879fd15
JA
164 runt = ts->runtime[ddir];
165
166 bw = (1000 * ts->io_bytes[ddir]) / runt;
90fef2d1
JA
167 io_p = num2str(ts->io_bytes[ddir], 6, 1, i2p);
168 bw_p = num2str(bw, 6, 1, i2p);
8879fd15
JA
169
170 iops = (1000 * ts->total_io_u[ddir]) / runt;
b3605062 171 iops_p = num2str(iops, 6, 1, 0);
dbe1125e 172
b22989b9 173 log_info(" %s: io=%sB, bw=%sB/s, iops=%s, runt=%6lumsec\n",
5ec10eaa
JA
174 ddir_str[ddir], io_p, bw_p, iops_p,
175 ts->runtime[ddir]);
dbe1125e
JA
176
177 free(io_p);
178 free(bw_p);
b3605062 179 free(iops_p);
3c39a379 180
d85f5118
JA
181 if (calc_lat(&ts->slat_stat[ddir], &min, &max, &mean, &dev)) {
182 const char *base = "(usec)";
d9309cb1 183 char *minp, *maxp;
d85f5118 184
ea2accc5 185 if (!usec_to_msec(&min, &max, &mean, &dev))
d85f5118 186 base = "(msec)";
ea2accc5 187
d9309cb1
JA
188 minp = num2str(min, 6, 1, 0);
189 maxp = num2str(max, 6, 1, 0);
190
5ec10eaa
JA
191 log_info(" slat %s: min=%s, max=%s, avg=%5.02f,"
192 " stdev=%5.02f\n", base, minp, maxp, mean, dev);
d9309cb1
JA
193
194 free(minp);
195 free(maxp);
d85f5118
JA
196 }
197 if (calc_lat(&ts->clat_stat[ddir], &min, &max, &mean, &dev)) {
198 const char *base = "(usec)";
d9309cb1 199 char *minp, *maxp;
d85f5118 200
ea2accc5
JA
201 if (!usec_to_msec(&min, &max, &mean, &dev))
202 base = "(msec)";
203
d9309cb1
JA
204 minp = num2str(min, 6, 1, 0);
205 maxp = num2str(max, 6, 1, 0);
5ec10eaa
JA
206
207 log_info(" clat %s: min=%s, max=%s, avg=%5.02f,"
208 " stdev=%5.02f\n", base, minp, maxp, mean, dev);
d9309cb1
JA
209
210 free(minp);
211 free(maxp);
d85f5118 212 }
02af0988
JA
213 if (calc_lat(&ts->lat_stat[ddir], &min, &max, &mean, &dev)) {
214 const char *base = "(usec)";
215 char *minp, *maxp;
216
217 if (!usec_to_msec(&min, &max, &mean, &dev))
218 base = "(msec)";
219
220 minp = num2str(min, 6, 1, 0);
221 maxp = num2str(max, 6, 1, 0);
222
223 log_info(" lat %s: min=%s, max=%s, avg=%5.02f,"
224 " stdev=%5.02f\n", base, minp, maxp, mean, dev);
225
226 free(minp);
227 free(maxp);
228 }
079ad09b 229 if (calc_lat(&ts->bw_stat[ddir], &min, &max, &mean, &dev)) {
3c39a379
JA
230 double p_of_agg;
231
232 p_of_agg = mean * 100 / (double) rs->agg[ddir];
b22989b9 233 log_info(" bw (KB/s) : min=%5lu, max=%5lu, per=%3.2f%%,"
5ec10eaa
JA
234 " avg=%5.02f, stdev=%5.02f\n", min, max, p_of_agg,
235 mean, dev);
3c39a379
JA
236 }
237}
238
04a0feae
JA
239static void show_lat(double *io_u_lat, int nr, const char **ranges,
240 const char *msg)
241{
242 int new_line = 1, i, line = 0;
243
244 for (i = 0; i < nr; i++) {
245 if (io_u_lat[i] <= 0.0)
246 continue;
247 if (new_line) {
4539ed73
JA
248 if (line)
249 log_info("\n");
04a0feae
JA
250 log_info(" lat (%s): ", msg);
251 new_line = 0;
252 line = 0;
253 }
254 if (line)
255 log_info(", ");
256 log_info("%s%3.2f%%", ranges[i], io_u_lat[i]);
257 line++;
258 if (line == 5)
259 new_line = 1;
260 }
04a0feae
JA
261}
262
263static void show_lat_u(double *io_u_lat_u)
264{
265 const char *ranges[] = { "2=", "4=", "10=", "20=", "50=", "100=",
266 "250=", "500=", "750=", "1000=", };
267
268 show_lat(io_u_lat_u, FIO_IO_U_LAT_U_NR, ranges, "usec");
269}
270
271static void show_lat_m(double *io_u_lat_m)
272{
273 const char *ranges[] = { "2=", "4=", "10=", "20=", "50=", "100=",
274 "250=", "500=", "750=", "1000=", "2000=",
275 ">=2000=", };
276
277 show_lat(io_u_lat_m, FIO_IO_U_LAT_M_NR, ranges, "msec");
278}
279
280static void show_latencies(double *io_u_lat_u, double *io_u_lat_m)
281{
282 show_lat_u(io_u_lat_u);
4539ed73 283 log_info("\n");
04a0feae
JA
284 show_lat_m(io_u_lat_m);
285 log_info("\n");
286}
287
756867bd 288static void show_thread_status(struct thread_stat *ts,
3c39a379
JA
289 struct group_run_stats *rs)
290{
291 double usr_cpu, sys_cpu;
69008999 292 unsigned long runtime;
71619dc2 293 double io_u_dist[FIO_IO_U_MAP_NR];
04a0feae
JA
294 double io_u_lat_u[FIO_IO_U_LAT_U_NR];
295 double io_u_lat_m[FIO_IO_U_LAT_M_NR];
3c39a379 296
b4c5e1ac
JA
297 if (!(ts->io_bytes[0] + ts->io_bytes[1]) &&
298 !(ts->total_io_u[0] + ts->total_io_u[1]))
3c39a379
JA
299 return;
300
5ec10eaa
JA
301 if (!ts->error) {
302 log_info("%s: (groupid=%d, jobs=%d): err=%2d: pid=%d\n",
303 ts->name, ts->groupid, ts->members,
5921e80c 304 ts->error, (int) ts->pid);
5ec10eaa
JA
305 } else {
306 log_info("%s: (groupid=%d, jobs=%d): err=%2d (%s): pid=%d\n",
307 ts->name, ts->groupid, ts->members,
5921e80c 308 ts->error, ts->verror, (int) ts->pid);
5ec10eaa 309 }
3c39a379 310
7bdce1bd 311 if (ts->description)
6d86144d 312 log_info(" Description : [%s]\n", ts->description);
7bdce1bd 313
756867bd
JA
314 if (ts->io_bytes[DDIR_READ])
315 show_ddir_status(rs, ts, DDIR_READ);
316 if (ts->io_bytes[DDIR_WRITE])
317 show_ddir_status(rs, ts, DDIR_WRITE);
3c39a379 318
756867bd 319 runtime = ts->total_run_time;
69008999 320 if (runtime) {
1e97cce9 321 double runt = (double) runtime;
3c39a379 322
756867bd
JA
323 usr_cpu = (double) ts->usr_time * 100 / runt;
324 sys_cpu = (double) ts->sys_time * 100 / runt;
3c39a379
JA
325 } else {
326 usr_cpu = 0;
327 sys_cpu = 0;
328 }
329
5ec10eaa
JA
330 log_info(" cpu : usr=%3.2f%%, sys=%3.2f%%, ctx=%lu, majf=%lu,"
331 " minf=%lu\n", usr_cpu, sys_cpu, ts->ctx, ts->majf, ts->minf);
71619dc2 332
838bc709 333 stat_calc_dist(ts->io_u_map, ts_total_io_u(ts), io_u_dist);
5ec10eaa
JA
334 log_info(" IO depths : 1=%3.1f%%, 2=%3.1f%%, 4=%3.1f%%, 8=%3.1f%%,"
335 " 16=%3.1f%%, 32=%3.1f%%, >=64=%3.1f%%\n", io_u_dist[0],
336 io_u_dist[1], io_u_dist[2],
337 io_u_dist[3], io_u_dist[4],
338 io_u_dist[5], io_u_dist[6]);
838bc709
JA
339
340 stat_calc_dist(ts->io_u_submit, ts->total_submit, io_u_dist);
341 log_info(" submit : 0=%3.1f%%, 4=%3.1f%%, 8=%3.1f%%, 16=%3.1f%%,"
342 " 32=%3.1f%%, 64=%3.1f%%, >=64=%3.1f%%\n", io_u_dist[0],
343 io_u_dist[1], io_u_dist[2],
344 io_u_dist[3], io_u_dist[4],
345 io_u_dist[5], io_u_dist[6]);
346 stat_calc_dist(ts->io_u_complete, ts->total_complete, io_u_dist);
347 log_info(" complete : 0=%3.1f%%, 4=%3.1f%%, 8=%3.1f%%, 16=%3.1f%%,"
348 " 32=%3.1f%%, 64=%3.1f%%, >=64=%3.1f%%\n", io_u_dist[0],
349 io_u_dist[1], io_u_dist[2],
350 io_u_dist[3], io_u_dist[4],
351 io_u_dist[5], io_u_dist[6]);
5ec10eaa
JA
352 log_info(" issued r/w: total=%lu/%lu, short=%lu/%lu\n",
353 ts->total_io_u[0], ts->total_io_u[1],
354 ts->short_io_u[0], ts->short_io_u[1]);
838bc709
JA
355 stat_calc_lat_u(ts, io_u_lat_u);
356 stat_calc_lat_m(ts, io_u_lat_m);
04a0feae 357 show_latencies(io_u_lat_u, io_u_lat_m);
f2bba182 358 if (ts->continue_on_error) {
1ec99eea
JA
359 log_info(" errors : total=%lu, first_error=%d/<%s>\n",
360 ts->total_err_count,
361 ts->first_error,
362 strerror(ts->first_error));
f2bba182 363 }
3c39a379
JA
364}
365
756867bd 366static void show_ddir_status_terse(struct thread_stat *ts,
c6ae0a5b
JA
367 struct group_run_stats *rs, int ddir)
368{
369 unsigned long min, max;
370 unsigned long long bw;
371 double mean, dev;
372
373 bw = 0;
756867bd
JA
374 if (ts->runtime[ddir])
375 bw = ts->io_bytes[ddir] / ts->runtime[ddir];
c6ae0a5b 376
5ec10eaa
JA
377 log_info(";%llu;%llu;%lu", ts->io_bytes[ddir] >> 10, bw,
378 ts->runtime[ddir]);
c6ae0a5b 379
079ad09b 380 if (calc_lat(&ts->slat_stat[ddir], &min, &max, &mean, &dev))
6d86144d 381 log_info(";%lu;%lu;%f;%f", min, max, mean, dev);
c6ae0a5b 382 else
6d86144d 383 log_info(";%lu;%lu;%f;%f", 0UL, 0UL, 0.0, 0.0);
c6ae0a5b 384
079ad09b 385 if (calc_lat(&ts->clat_stat[ddir], &min, &max, &mean, &dev))
6d86144d 386 log_info(";%lu;%lu;%f;%f", min, max, mean, dev);
c6ae0a5b 387 else
6d86144d 388 log_info(";%lu;%lu;%f;%f", 0UL, 0UL, 0.0, 0.0);
c6ae0a5b 389
02af0988
JA
390 if (calc_lat(&ts->lat_stat[ddir], &min, &max, &mean, &dev))
391 log_info(";%lu;%lu;%f;%f", min, max, mean, dev);
392 else
393 log_info(";%lu;%lu;%f;%f", 0UL, 0UL, 0.0, 0.0);
394
079ad09b 395 if (calc_lat(&ts->bw_stat[ddir], &min, &max, &mean, &dev)) {
c6ae0a5b
JA
396 double p_of_agg;
397
398 p_of_agg = mean * 100 / (double) rs->agg[ddir];
6d86144d 399 log_info(";%lu;%lu;%f%%;%f;%f", min, max, p_of_agg, mean, dev);
c6ae0a5b 400 } else
6d86144d 401 log_info(";%lu;%lu;%f%%;%f;%f", 0UL, 0UL, 0.0, 0.0, 0.0);
c6ae0a5b
JA
402}
403
525c2bfa 404#define FIO_TERSE_VERSION "2"
c6ae0a5b 405
756867bd 406static void show_thread_status_terse(struct thread_stat *ts,
c6ae0a5b
JA
407 struct group_run_stats *rs)
408{
2270890c 409 double io_u_dist[FIO_IO_U_MAP_NR];
04a0feae
JA
410 double io_u_lat_u[FIO_IO_U_LAT_U_NR];
411 double io_u_lat_m[FIO_IO_U_LAT_M_NR];
c6ae0a5b 412 double usr_cpu, sys_cpu;
04a0feae 413 int i;
c6ae0a5b 414
525c2bfa
JA
415 log_info("%s;%s;%d;%d", FIO_TERSE_VERSION, ts->name, ts->groupid,
416 ts->error);
c6ae0a5b 417
756867bd
JA
418 show_ddir_status_terse(ts, rs, 0);
419 show_ddir_status_terse(ts, rs, 1);
c6ae0a5b 420
756867bd
JA
421 if (ts->total_run_time) {
422 double runt = (double) ts->total_run_time;
c6ae0a5b 423
756867bd
JA
424 usr_cpu = (double) ts->usr_time * 100 / runt;
425 sys_cpu = (double) ts->sys_time * 100 / runt;
c6ae0a5b
JA
426 } else {
427 usr_cpu = 0;
428 sys_cpu = 0;
429 }
430
5ec10eaa
JA
431 log_info(";%f%%;%f%%;%lu;%lu;%lu", usr_cpu, sys_cpu, ts->ctx, ts->majf,
432 ts->minf);
2270890c 433
838bc709 434 stat_calc_dist(ts->io_u_map, ts_total_io_u(ts), io_u_dist);
04a0feae
JA
435 stat_calc_lat_u(ts, io_u_lat_u);
436 stat_calc_lat_m(ts, io_u_lat_m);
2270890c 437
5ec10eaa
JA
438 log_info(";%3.1f%%;%3.1f%%;%3.1f%%;%3.1f%%;%3.1f%%;%3.1f%%;%3.1f%%",
439 io_u_dist[0], io_u_dist[1], io_u_dist[2], io_u_dist[3],
440 io_u_dist[4], io_u_dist[5], io_u_dist[6]);
2270890c 441
04a0feae
JA
442 for (i = 0; i < FIO_IO_U_LAT_U_NR; i++)
443 log_info(";%3.2f%%", io_u_lat_u[i]);
444 for (i = 0; i < FIO_IO_U_LAT_M_NR; i++)
445 log_info(";%3.2f%%", io_u_lat_m[i]);
f2bba182
RR
446 if (ts->continue_on_error)
447 log_info(";%lu;%d", ts->total_err_count, ts->first_error);
04a0feae 448 log_info("\n");
2270890c
JA
449
450 if (ts->description)
6d86144d 451 log_info(";%s", ts->description);
2270890c 452
6d86144d 453 log_info("\n");
756867bd
JA
454}
455
197574e4 456static void sum_stat(struct io_stat *dst, struct io_stat *src, int nr)
756867bd
JA
457{
458 double mean, S;
459
460 dst->min_val = min(dst->min_val, src->min_val);
461 dst->max_val = max(dst->max_val, src->max_val);
462 dst->samples += src->samples;
463
464 /*
465 * Needs a new method for calculating stddev, we cannot just
466 * average them we do below for nr > 1
467 */
468 if (nr == 1) {
469 mean = src->mean;
470 S = src->S;
471 } else {
5ec10eaa
JA
472 mean = ((src->mean * (double) (nr - 1))
473 + dst->mean) / ((double) nr);
c39cced6 474 S = ((src->S * (double) (nr - 1)) + dst->S) / ((double) nr);
756867bd
JA
475 }
476
477 dst->mean = mean;
478 dst->S = S;
479}
480
3c39a379
JA
481void show_run_stats(void)
482{
483 struct group_run_stats *runstats, *rs;
484 struct thread_data *td;
756867bd 485 struct thread_stat *threadstats, *ts;
197574e4 486 int i, j, k, l, nr_ts, last_ts, idx;
90fef2d1 487 int kb_base_warned = 0;
3c39a379
JA
488
489 runstats = malloc(sizeof(struct group_run_stats) * (groupid + 1));
490
491 for (i = 0; i < groupid + 1; i++) {
492 rs = &runstats[i];
493
494 memset(rs, 0, sizeof(*rs));
495 rs->min_bw[0] = rs->min_run[0] = ~0UL;
496 rs->min_bw[1] = rs->min_run[1] = ~0UL;
497 }
498
756867bd
JA
499 /*
500 * find out how many threads stats we need. if group reporting isn't
501 * enabled, it's one-per-td.
502 */
503 nr_ts = 0;
504 last_ts = -1;
505 for_each_td(td, i) {
2dc1bbeb 506 if (!td->o.group_reporting) {
756867bd
JA
507 nr_ts++;
508 continue;
509 }
510 if (last_ts == td->groupid)
511 continue;
512
513 last_ts = td->groupid;
514 nr_ts++;
515 }
516
517 threadstats = malloc(nr_ts * sizeof(struct thread_stat));
518
519 for (i = 0; i < nr_ts; i++) {
520 ts = &threadstats[i];
521
522 memset(ts, 0, sizeof(*ts));
de64df05 523 for (j = 0; j <= DDIR_WRITE; j++) {
02af0988 524 ts->lat_stat[j].min_val = -1UL;
197574e4
JA
525 ts->clat_stat[j].min_val = -1UL;
526 ts->slat_stat[j].min_val = -1UL;
527 ts->bw_stat[j].min_val = -1UL;
528 }
7abd0e3a 529 ts->groupid = -1;
756867bd
JA
530 }
531
532 j = 0;
533 last_ts = -1;
197574e4 534 idx = 0;
34572e28 535 for_each_td(td, i) {
2dc1bbeb
JA
536 if (idx && (!td->o.group_reporting ||
537 (td->o.group_reporting && last_ts != td->groupid))) {
7abd0e3a
JA
538 idx = 0;
539 j++;
540 }
541
542 last_ts = td->groupid;
543
756867bd
JA
544 ts = &threadstats[j];
545
197574e4 546 idx++;
6586ee89 547 ts->members++;
756867bd 548
7abd0e3a 549 if (ts->groupid == -1) {
2dc84ba7
JA
550 /*
551 * These are per-group shared already
552 */
2dc1bbeb
JA
553 ts->name = td->o.name;
554 ts->description = td->o.description;
756867bd 555 ts->groupid = td->groupid;
2dc84ba7
JA
556
557 /*
558 * first pid in group, not very useful...
559 */
756867bd 560 ts->pid = td->pid;
90fef2d1
JA
561
562 ts->kb_base = td->o.kb_base;
563 } else if (ts->kb_base != td->o.kb_base && !kb_base_warned) {
564 log_info("fio: kb_base differs for jobs in group, using"
565 " %u as the base\n", ts->kb_base);
566 kb_base_warned = 1;
2dc84ba7
JA
567 }
568
f2bba182
RR
569 ts->continue_on_error = td->o.continue_on_error;
570 ts->total_err_count += td->total_err_count;
571 ts->first_error = td->first_error;
572 if (!ts->error) {
573 if (!td->error && td->o.continue_on_error &&
574 td->first_error) {
575 ts->error = td->first_error;
576 ts->verror = td->verror;
577 } else if (td->error) {
578 ts->error = td->error;
579 ts->verror = td->verror;
580 }
756867bd
JA
581 }
582
de64df05 583 for (l = 0; l <= DDIR_WRITE; l++) {
197574e4
JA
584 sum_stat(&ts->clat_stat[l], &td->ts.clat_stat[l], idx);
585 sum_stat(&ts->slat_stat[l], &td->ts.slat_stat[l], idx);
02af0988 586 sum_stat(&ts->lat_stat[l], &td->ts.lat_stat[l], idx);
197574e4 587 sum_stat(&ts->bw_stat[l], &td->ts.bw_stat[l], idx);
756867bd 588
197574e4
JA
589 ts->stat_io_bytes[l] += td->ts.stat_io_bytes[l];
590 ts->io_bytes[l] += td->ts.io_bytes[l];
591
592 if (ts->runtime[l] < td->ts.runtime[l])
593 ts->runtime[l] = td->ts.runtime[l];
594 }
756867bd
JA
595
596 ts->usr_time += td->ts.usr_time;
597 ts->sys_time += td->ts.sys_time;
598 ts->ctx += td->ts.ctx;
e7823a94
JA
599 ts->majf += td->ts.majf;
600 ts->minf += td->ts.minf;
756867bd
JA
601
602 for (k = 0; k < FIO_IO_U_MAP_NR; k++)
603 ts->io_u_map[k] += td->ts.io_u_map[k];
838bc709
JA
604 for (k = 0; k < FIO_IO_U_MAP_NR; k++)
605 ts->io_u_submit[k] += td->ts.io_u_submit[k];
606 for (k = 0; k < FIO_IO_U_MAP_NR; k++)
607 ts->io_u_complete[k] += td->ts.io_u_complete[k];
04a0feae
JA
608 for (k = 0; k < FIO_IO_U_LAT_U_NR; k++)
609 ts->io_u_lat_u[k] += td->ts.io_u_lat_u[k];
610 for (k = 0; k < FIO_IO_U_LAT_M_NR; k++)
611 ts->io_u_lat_m[k] += td->ts.io_u_lat_m[k];
612
756867bd 613
30061b97 614 for (k = 0; k <= DDIR_WRITE; k++) {
b3605062 615 ts->total_io_u[k] += td->ts.total_io_u[k];
30061b97
JA
616 ts->short_io_u[k] += td->ts.short_io_u[k];
617 }
756867bd
JA
618
619 ts->total_run_time += td->ts.total_run_time;
838bc709
JA
620 ts->total_submit += td->ts.total_submit;
621 ts->total_complete += td->ts.total_complete;
756867bd
JA
622 }
623
624 for (i = 0; i < nr_ts; i++) {
94370ac4 625 unsigned long long bw;
3c39a379 626
756867bd
JA
627 ts = &threadstats[i];
628 rs = &runstats[ts->groupid];
90fef2d1 629 rs->kb_base = ts->kb_base;
3c39a379 630
de64df05 631 for (j = 0; j <= DDIR_WRITE; j++) {
94370ac4
JA
632 if (!ts->runtime[j])
633 continue;
634 if (ts->runtime[j] < rs->min_run[j] || !rs->min_run[j])
635 rs->min_run[j] = ts->runtime[j];
636 if (ts->runtime[j] > rs->max_run[j])
637 rs->max_run[j] = ts->runtime[j];
638
639 bw = 0;
8879fd15
JA
640 if (ts->runtime[j]) {
641 unsigned long runt;
642
90fef2d1 643 runt = ts->runtime[j];
8879fd15
JA
644 bw = ts->io_bytes[j] / runt;
645 }
94370ac4
JA
646 if (bw < rs->min_bw[j])
647 rs->min_bw[j] = bw;
648 if (bw > rs->max_bw[j])
649 rs->max_bw[j] = bw;
650
90fef2d1 651 rs->io_kb[j] += ts->io_bytes[j] / rs->kb_base;
94370ac4 652 }
3c39a379
JA
653 }
654
655 for (i = 0; i < groupid + 1; i++) {
8879fd15
JA
656 unsigned long max_run[2];
657
3c39a379 658 rs = &runstats[i];
90fef2d1
JA
659 max_run[0] = rs->max_run[0];
660 max_run[1] = rs->max_run[1];
3c39a379
JA
661
662 if (rs->max_run[0])
4cf1abc3 663 rs->agg[0] = (rs->io_kb[0] * 1000) / max_run[0];
3c39a379 664 if (rs->max_run[1])
4cf1abc3 665 rs->agg[1] = (rs->io_kb[1] * 1000) / max_run[1];
3c39a379
JA
666 }
667
668 /*
669 * don't overwrite last signal output
670 */
c6ae0a5b 671 if (!terse_output)
4ceb30d4 672 log_info("\n");
3c39a379 673
756867bd
JA
674 for (i = 0; i < nr_ts; i++) {
675 ts = &threadstats[i];
676 rs = &runstats[ts->groupid];
3c39a379 677
c6ae0a5b 678 if (terse_output)
756867bd 679 show_thread_status_terse(ts, rs);
c6ae0a5b 680 else
756867bd 681 show_thread_status(ts, rs);
3c39a379
JA
682 }
683
c6ae0a5b
JA
684 if (!terse_output) {
685 for (i = 0; i < groupid + 1; i++)
686 show_group_stats(&runstats[i], i);
3c39a379 687
c6ae0a5b
JA
688 show_disk_util();
689 }
eecf272f
JA
690
691 free(runstats);
756867bd 692 free(threadstats);
3c39a379
JA
693}
694
68704084 695static inline void add_stat_sample(struct io_stat *is, unsigned long data)
3c39a379 696{
68704084 697 double val = data;
6660cc67 698 double delta;
68704084
JA
699
700 if (data > is->max_val)
701 is->max_val = data;
702 if (data < is->min_val)
703 is->min_val = data;
704
705 delta = val - is->mean;
ef11d737
JA
706 if (delta) {
707 is->mean += delta / (is->samples + 1.0);
708 is->S += delta * (val - is->mean);
709 }
3c39a379 710
3c39a379
JA
711 is->samples++;
712}
713
bb3884d8 714static void __add_log_sample(struct io_log *iolog, unsigned long val,
306ddc97
JA
715 enum fio_ddir ddir, unsigned int bs,
716 unsigned long time)
3c39a379 717{
306ddc97
JA
718 const int nr_samples = iolog->nr_samples;
719
3c39a379
JA
720 if (iolog->nr_samples == iolog->max_samples) {
721 int new_size = sizeof(struct io_sample) * iolog->max_samples*2;
722
723 iolog->log = realloc(iolog->log, new_size);
724 iolog->max_samples <<= 1;
725 }
726
306ddc97
JA
727 iolog->log[nr_samples].val = val;
728 iolog->log[nr_samples].time = time;
729 iolog->log[nr_samples].ddir = ddir;
730 iolog->log[nr_samples].bs = bs;
3c39a379
JA
731 iolog->nr_samples++;
732}
733
bb3884d8 734static void add_log_sample(struct thread_data *td, struct io_log *iolog,
306ddc97
JA
735 unsigned long val, enum fio_ddir ddir,
736 unsigned int bs)
bb3884d8 737{
306ddc97 738 __add_log_sample(iolog, val, ddir, bs, mtime_since_now(&td->epoch));
bb3884d8
JA
739}
740
306ddc97 741void add_agg_sample(unsigned long val, enum fio_ddir ddir, unsigned int bs)
bb3884d8
JA
742{
743 struct io_log *iolog = agg_io_log[ddir];
744
306ddc97 745 __add_log_sample(iolog, val, ddir, bs, mtime_since_genesis());
bb3884d8
JA
746}
747
1e97cce9 748void add_clat_sample(struct thread_data *td, enum fio_ddir ddir,
306ddc97 749 unsigned long usec, unsigned int bs)
3c39a379 750{
756867bd 751 struct thread_stat *ts = &td->ts;
079ad09b 752
d85f5118 753 add_stat_sample(&ts->clat_stat[ddir], usec);
3c39a379 754
079ad09b 755 if (ts->clat_log)
306ddc97 756 add_log_sample(td, ts->clat_log, usec, ddir, bs);
3c39a379
JA
757}
758
1e97cce9 759void add_slat_sample(struct thread_data *td, enum fio_ddir ddir,
306ddc97 760 unsigned long usec, unsigned int bs)
3c39a379 761{
756867bd 762 struct thread_stat *ts = &td->ts;
079ad09b 763
d85f5118 764 add_stat_sample(&ts->slat_stat[ddir], usec);
3c39a379 765
079ad09b 766 if (ts->slat_log)
306ddc97 767 add_log_sample(td, ts->slat_log, usec, ddir, bs);
3c39a379
JA
768}
769
02af0988
JA
770void add_lat_sample(struct thread_data *td, enum fio_ddir ddir,
771 unsigned long usec, unsigned int bs)
772{
773 struct thread_stat *ts = &td->ts;
774
775 add_stat_sample(&ts->lat_stat[ddir], usec);
776
777 if (ts->lat_log)
778 add_log_sample(td, ts->lat_log, usec, ddir, bs);
779}
780
306ddc97 781void add_bw_sample(struct thread_data *td, enum fio_ddir ddir, unsigned int bs,
1e97cce9 782 struct timeval *t)
3c39a379 783{
756867bd 784 struct thread_stat *ts = &td->ts;
079ad09b 785 unsigned long spent = mtime_since(&ts->stat_sample_time[ddir], t);
3c39a379
JA
786 unsigned long rate;
787
2dc1bbeb 788 if (spent < td->o.bw_avg_time)
3c39a379
JA
789 return;
790
0b9d69ec
JA
791 rate = (td->this_io_bytes[ddir] - ts->stat_io_bytes[ddir]) *
792 1000 / spent / 1024;
079ad09b 793 add_stat_sample(&ts->bw_stat[ddir], rate);
3c39a379 794
079ad09b 795 if (ts->bw_log)
306ddc97 796 add_log_sample(td, ts->bw_log, rate, ddir, bs);
3c39a379 797
079ad09b
JA
798 fio_gettime(&ts->stat_sample_time[ddir], NULL);
799 ts->stat_io_bytes[ddir] = td->this_io_bytes[ddir];
3c39a379 800}